Vi ökar värdet på er fastighet

Vårt innovativa arbetssätt skapar en vinst för alla parter

Vårt erbjudande

Låt oss tillsammans titta på möjligheten att skapa nya intäkter

Coming home illustration

Förtätning flerbostadshus

Hur kan din BRF utvecklas till bättre bostäder för fler människor?
Best place illustration

Förtätning tomter

Hur kan din fastighet utvecklas till bättre bostäder för fler människor?

Vårt erbjudande

Låt oss tillsammans titta på möjligheten att skapa nya intäkter

Utredningspaket

Osäker på hur er fastighet kan utvecklas och förbättras till er ekonomiska fördel? Vi på Densify gör det enkelt för er. Genom vårt utredningspaket erbjuder vi en detaljerad kartläggning över ert flerbostadshus förutsättningar och utvecklingsmöjligheter. Resultatet blir i en tydlig redogörelse, helt utan vidare förbindelse, som ni kan använda som beslutsunderlag för att fatta rätt beslut för just er.

Utveckling flerbostadshus

Genom påbyggnation, lokal- eller råvindskonvertering hjälper vi er att omvandla outnyttjade ytor till funktionella, moderna bostäder. Tillförseln av fler bostäder till ert flerbostadshus kan både finansiera underhållsbehov och stärka ekonomin långsiktigt.

Utveckling tomter

Besitter du som fastighetsägare yta som kan utvecklas? Bebyggd eller obebyggd – vi är experter på att hitta värdemaximerande utvecklingsmöjligheter. Tillsammans kan vi öka värdet på din fastighet och tillföra fler bostäder för ett mer levande närområde.

Utvalt

Läs här om våra projekt som vi är igång och arbetar med

Framnäsgatan 24, Göteborg

Densify förädlar råvinden av BRF Framnäsgatan 24 och utvecklar till sex vindslägenheter…

Stensjöberg, Mölndal

Näst intill vårt fina hus på Rådavägen 5 projekteras nu ett nytt flerbostadshus…

Styrsö Skäret, Göteborg

Densify projekterar nu 24 nya lägenheter vid Styrsö skäret…

Kontakta oss

Kontakt

Om oss