Vi ökar värdet på er fastighet

Vårt innovativa arbetssätt skapar en vinst för alla parter

Vårt erbjudande

Låt oss tillsammans titta på möjligheten att skapa nya intäkter

Coming home illustration

Förtätning flerbostadshus

Hur kan din BRF utvecklas till bättre bostäder för fler människor?
Best place illustration

Förtätning tomter

Hur kan din fastighet utvecklas till bättre bostäder för fler människor?

Vårt erbjudande

Låt oss tillsammans titta på möjligheten att skapa nya intäkter

Utredningspaket

Hur kan er fastighet utvecklas?  I många flerbostadshus finns det outnyttjade ytor som kan byggas om till fina lägenheter och generera ökade intäkter till föreningen. Vi hjälper er att utreda vilka möjligheter det finns att optimera era ytor samt genomföra åtgärder som både förbättrar och ökar värdet på er fastighet. 

Utveckling flerbostadshus

Vill ni bygga vindslägenheter, vindsetagevåning eller omvandla lokaler till bostäder? Väljer ni att gå vidare med oss är vi er trygga partner genom hela processen. Vi förädlar outnyttjad yta, projekterar, hanterar bygglovsprocessen och färdigställer nya, unika bostäder i er fastighet. 

Utveckling tomter

Besitter du som fastighetsägare en tomt med utvecklingspotential? Låt oss se över möjligheterna att öka värdet på fastigheten genom att utveckla tomten med nya bostäder. Vi tar ett helhetsansvar över hela processen.

Aktuella projekt

Läs mer om våra projekt här

Nyproducerad vindslägenhet på Framnäsgatan 24 i Göteborg

Framnäsgatan 24, Göteborg

Densify förädlar råvinden av BRF Framnäsgatan 24 och utvecklar till sex vindslägenheter…

Nyproduktion av flerbostadshus vid Stensjön i Mölndal

Stensjöberg, Mölndal

Näst intill vårt fina hus på Rådavägen 5 projekteras nu ett nytt flerbostadshus…

Visualisering av nyproduktion flerbostadshus på Styrsö Skäret

Styrsö Skäret, Göteborg

Densify utvecklar nu 24 nya bostadsrätter vid Styrsö Skäret. Lägenheterna är fördelade i fyra likadana huskroppar…