Vi maximerar potentialen i er fastighet

Vårt innovativa arbetssätt skapar win, win, win

KALKYL

Beräkna intäktsökningen för din bostadsrättsförening

Med hjälp av vår kalkyl kan du snabbt och enkelt se potentialen för er fastighet

Så här gör du:

1. Skriv in din adress i sökfältet

Hitta föreningens hus på kartan

 

2. Markera hela husets yta

Klicka på och anslut husets hörn tills hela husets yta är markerad

 

3. Svara på frågorna om din egna bostadsrätt

 

4. Klicka på ”beräkna”
Se direkt hur stor er årliga intäktsökning kan bli om fastigheten utökas med ny boyta

För att beräkna möjlig intäktsökning används en formel som tar hänsyn till husets våningsyta och bostadsrättsföreningens avgift per kvadratmeter.

Genom att markera huset på kartan beräknas våningsytan i kvadratmeter. Därefter multipliceras våningsytan med en konstant faktor på 0,55 för att uppskatta hur mycket ny boyta som kan tillföras genom en råvindskonvertering eller  våningspåbyggnad på befintligt hus. Vi räknar med en taklutning på 45 grader. För en befintlig råvind eller en påbyggnation med lägre taklutning än 45 grader kommer den nya boytan bli mindre.

Baserat på uppgifter om din egen bostadsrätt beräknas er bostadsrättsförenings avgift per kvadratmeter, som sedan multipliceras med de nya kvadratmetrarna. Resultatet ger en indikation på hur stora intäkter som kan genereras årligen till er bostadsrättsförening. De nya intäkterna är i form av avgifter från de nya bostadsrättsägarna som blir nya medlemmar i föreningen.

Det är viktigt att notera att denna kalkyl endast ger en indikation och att en mer detaljerad utredning krävs för att ge ett mer precist resultat. Utredningen måste även ta hänsyn till gällande detaljplan och de byggtekniska förutsättningarna för att kunna genomföra en råvindskonvertering eller en påbyggnad. Vill er bostadsrättsförening ha en mer detaljerad utredning av era möjligheter är ni varmt välkomna att kontakta oss.

Våra tjänster

Vi hjälper fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att maximera potentialen i sin fastighet och erbjuder helhetstäckande expertis inom fastighetsutveckling.

Utredningspaket

Utred möjligheterna att optimera fastighetens ytor och skapa nya lägenheter

Råvindskonvertering

Bygg om råvind till lägenheter

Påbyggnad

Bygg på ett eller flera våningsplan ovanpå befintligt flerbostadshus

Lokalkonvertering

Omvandla lokal till lägenhet

Utveckling tomter

Utveckling av tomma eller bebyggda tomter

Win, win, win!

Innovativa fastighetsutvecklare i Göteborg

Densify är ett innovativt fastighetsutvecklingsbolag i Göteborg som sedan 2018 drivs av ambitionen att skapa ett hållbart samhälle där fler kan bo och leva. Vi hjälper fastighetsägare att maximera potentialen i sin fastighet och strävar efter att skapa den bästa lösningen utifrån varje plats unika förutsättningar.

Aktuella projekt

Visualisering av ny destination Styrsö Skäret

Kusthotellet Styrsö

Vi utvecklar en ny destination i Göteborgs södra skärgård

Nyproducerad vindslägenhet på Framnäsgatan 24 i Göteborg

Framnäsgatan 24, Göteborg

Nyproducerade vindslägenheter

Nyproduktion av flerbostadshus vid Stensjön i Mölndal

Stensjöberg, Mölndal

Nyproduktion av flerbostadshus vid Stensjön

Kontakta oss

Adress