Genomförande

Effektiv byggprocess genom industriell produktion

Vi bygger industriellt i största möjliga mån för en effektiv process. Vår projektering är direkt kopplad till prefabriceringen, och med vårt nära samarbete kan vi säkerställa högkvalitativa volymelement i trä med hög förutsägbarhet i både tid och kostnad.

 

Fördelarna med att bygga industriellt är många:

 

 

KORTARE BYGGTID

Genom industriellt byggande kan vi bygga snabbare. Markarbeten eller andra förberedande arbeten utförs parallellt med produktionen i fabrik. Med volymelement i hög färdigställandegrad går sedan monteringen på plats snabbt att genomföra vilket minimerar störningar för de kringboende.

 

SÄKRARE ARBETSMILJÖ

Att bygga i fabrik skapar en kontrollerad och säkrare arbetsmiljö, som dessutom är helt väderoberoende. Med moderna arbetsredskap i en trygg och torr inomhusmiljö minskar risken för arbetsplatsskador.

 

KOSTNADSEFFEKTIVT

 Snabbare byggnation, minimerat materialspill och färre transporter gör prefabricering till en kostnadseffektiv produktionsmetod.

 

HÖGKVALITATIVT SLUTRESULTAT

I fabriksmiljö kan vi säkerställa hög kvalitet på alla volymelement då produktionen sker under kontrollorenade former. Risk för fuktskador minskar.

Digitala processer

Vi använder BIM på ett smart sätt genom hela processen vilket effektiviserar arbetsflöden och förbättrar samarbete mellan projektets alla parter.

Som första steg i varje projekt skapar vi en 3D-modell av byggnaden, oavsett om vi utreder potentialen i en befintlig byggnad eller planerar för en helt ny. Modellen ritas av vår arkitekt in-house och fungerar som en central plattform och referens för alla projektets kommande parter. 

 

Med vår kompetens och täta samarbeten genom projektets alla skeden kan vi säkerställa att det vi ritar följer krav från kommunen och matchar marknadens behov, men också är praktiskt genomförbart att bygga. Samma 3D-modell används genom hela projektet – från första utredning till slutleverans. Det förbättrar överblicken, underlättar kommunikationen och minskar risken för missförstånd.

 

För dig som är involverad i projektet kan du på ett enkelt sätt följa projektets utveckling i BIMx, vilket ger en tydlig visualisering av 3D-modellen och som följer alla uppdateringar i projekteringen.