Utredning av fastighet

Många flerbostadshus har outnyttjade ytor med potential att omvandlas till nya bostäder och generera ökade intäkter för bostadsrättsföreningen eller fastighetsägaren. Genom en utredning kan vi hjälpa er att upptäcka och utnyttja fastighetens fulla potential.

Vår detaljerade kartläggning ger en fullständig översikt över möjligheterna att utöka boytan i er fastighet. Vi ser över fastighetens ytor och byggtekniska förutsättningar. Utredningen klargör vad som kan och får byggas, byggprocessen prakttikaliteter samt vilken effekt projektet har på fastigheten och föreningens ekonomi. Utöver detta kan vi även undersöka andra åtgärder som kan samordnas med projektet och öka värdet på er fastighet. Tillsammans med våra kompetenta samarbetspartners tar vi fram all nödvändig information.

 

När utredningen är klar kan ni använda den som beslutsunderlag vid en omröstning om hur ni ska gå vidare. Vi levererar objektiva utredningar som ger er möjlighet att välja om ni vill  fortsätta samarbeta med oss eller med en annan aktör för byggnationen. Vi ser till att ni har all den information och trygghet som krävs för att ni ska fatta rätt beslut för er förening.

BRF BJÖRKBACKEN 1plus2masterbef_1005538516 BRF BJÖRKBACKEN_Toblerone

Så här går processen till:

Utredningspaket

Första mötet

Vi träffas för att lyssna in era behov och se över fastighetens ytor och utvecklingsmöjligheter.

Förslag på utredningspunkter

Vi presenterar förslag på utredningspunkter utifrån fastighetens förutsättningar och era önskemål.

Utredningen genomförs

Om ni beslutar er för att gå vidare sammanställer vårt projekteringsteam en detaljerad utredning.

Färdig utredning

Det färdiga materialet kan användas som information till föreningens medlemmar och beslutsunderlag inför en föreningsstämma.

Genomförande

Avtal

Vid positivt stämmobeslut tar Densify fram ett avtalsförslag för byggnationen som diskuteras med er.

Bygglov och startbesked

När avtal är skrivet tar vårt projekteringsteam fram bygglovshandlingar och ser till så att bygglov erhålls. Därefter tas samtliga bygghandlingar fram inför startbesked.

Bygg- och försäljningsstart

När tillstånden är på plats påbörjas försäljning och byggnation av de nya lägenheterna. För att korta ner byggtiden och minska störningar för de boende prefabriceras byggnadsdelar i fabrik så mycket som det är möjligt.

Färdigställande

Vid erhållet slutbesked är de nya lägenheterna inflyttningsklara. Föreningen får nya medlemmar som bidrar till att ökade intäkter.