Vi maximerar potentialen i er fastighet

Vårt innovativa arbetssätt skapar win, win, win

Räkna ut er möjliga intäktsökning

Med hjälp av vår kalkyl kan du snabbt och enkelt se potentialen för er bostadsrättsförenings fastighet

Så här gör du:

  1. Skriv in din adress i sökfältet

Hitta föreningens hus på kartan

  1. Markera hela husets yta

Klicka på och anslut husets hörn tills hela husets yta är markerad

3. Fyll i uppgifter om din egna bostadsrätt
Fyll i lägenhetens storlek i kvadratmeter och din månadsavgift till bostadsrättsföreningen

4. Klicka på ”beräkna”
Se direkt hur stor er årliga intäktsökning kan bli om fastigheten utökas med ny boyta

För att beräkna möjlig intäktsökning används en formel som tar hänsyn till husets våningsyta och bostadsrättsföreningens avgift per kvadratmeter.

Genom att markera huset på kartan beräknas våningsytan i kvadratmeter. Därefter multipliceras våningsytan med en konstant faktor på 0,55 för att uppskatta hur mycket ny boyta som kan tillföras genom en våningspåbyggnad på befintligt hus. Vi räknar med en taklutning på 45 grader. För en befintlig råvind eller en påbyggnation med lägre taklutning än 45 grader kommer den nya boytan bli mindre.

Baserat på uppgifter om din egen bostadsrätt beräknas er bostadsrättsförenings avgift per kvadratmeter, som sedan multipliceras med de nya kvadratmetrarna. Resultatet ger en indikation på hur stora intäkter som kan genereras årligen till er bostadsrättsförening. De nya intäkterna är i form av avgifter från de nya bostadsrättsägarna som blir nya medlemmar i föreningen.

Det är viktigt att notera att denna kalkyl endast ger en indikation och att en mer detaljerad utredning krävs för att ge ett mer precist resultat. Utredningen måste även ta hänsyn till gällande detaljplan och de byggtekniska förutsättningarna för att kunna genomföra en råvindskonvertering eller en påbyggnad. Vill er bostadsrättsförening ha en mer detaljerad utredning av era möjligheter är ni varmt välkomna att kontakta oss.

Vårt erbjudande

Låt oss tillsammans titta på möjligheten att skapa nya intäkter

Utredning av fastighet

Finns det outnyttjade ytor i er fastighet som kan byggas om till fina lägenheter och generera ökade intäkter? Vi hjälper bostadsrättsföreningar och fastighetsägare att kartlägga fastighetens möjligheter till att optimeras, förbättras och öka i värde.

Utveckling flerbostadshus

Vill ni bygga vindslägenheter, etagevåningar, omvandla lokaler eller genomföra en påbyggnation? Densify är er trygga partner genom hela processen. Vi förädlar outnyttjad yta, projekterar, hanterar bygglovsprocessen, färdigställer och säljer nya, unika bostäder i er fastighet. 

Utveckling tomter

Äger du en tomt med outnyttjad potential? Tveka inte att kontakta oss för att se till möjligheterna att utveckla ytan med nya bostäder, där vi tar ett helhetsansvar över hela processen. 

Aktuella projekt

Nyproducerad vindslägenhet på Framnäsgatan 24 i Göteborg

Framnäsgatan 24, Göteborg

Nyproduktion av flerbostadshus vid Stensjön i Mölndal

Stensjöberg, Mölndal

Styrsö Skäret, Göteborg

Kontakta oss