Råvindskonvertering

Bygga om råvind till vindslägenheter

Har er bostadsrättsförening en outnyttjad råvind? Att omvandla vindsytan till nya lägenheter är ett effektivt sätt att stärka upp ekonomin och samtidigt öka värdet på de befintliga bostadsrätterna.

 

Vi vet att processen kan kännas krånglig och tidskrävande för bostadsrättsföreningar. En framgångsrik råvindskonvertering kräver både kompetens och erfarenhet – något som ofta saknas i styrelsen eller bland föreningens medlemmar. Vi på Densify vill göra processen så enkel och trygg för er som möjligt. Det enda ni behöver göra är att fatta ett stämmobeslut – sedan tar vi hand om resten. Med vår kompetens in-house och 20 års erfarenhet inom utveckling av befintliga fastigheter, samt ett nätverk av kunniga samarbetspartners, har vi bred kunskap som sträcker sig genom projektets alla faser, från idé till färdigställande. Läs mer om vårt arbetssätt här.

Nyttja hela fastighetens potential

I varje projekt strävar vi efter att maximera värdeskapandet och hitta den bästa lösningen utifrån fastighetens förutsättningar. Om er fastighet har underhållsbehov kan vi samordna de med byggnationen av vindslägenheterna, vilket besparar er bostadsrättsförening på kostnader och samtidigt förstärker de positiva effekterna av vindsprojektet.

 

För befintliga boende på översta plan kan det finnas möjligheter att köpa råvindsytan ovanför lägenheten och bygga en etagevåning. Vi kan samordna byggnationen av en eller flera etagevåningar med byggnation av nya vindslägenheter av resterande råvindsyta. Med oss blir processen enkel för både bostadsrättsägare och bostadsrättsförening. Vi tar fram ett upplägg som diskuteras med er och sköter hela processen.

Fördelar för bostadsrättsföreningar

Stärkt ekonomi

En råvindskonvertering stärker upp er ekonomi både på kort och lång sikt.  Vid försäljningen av de nya vindslägenheterna får ni ett tillskott i kassan som exempelvis kan användas för att finansiera framtida underhåll. Den nya boytan i fastigheten inbringar sedan ökade intäkter till föreningen varje månad i form av avgifter.

Fler medlemmar

Med nya medlemmar i bostadsrättsföreningen blir ni fler som delar på föreningsarbetet och de fasta kostnaderna.  

Sänka energikostnader

Vid en råvindskonvertering isoleras taket, vilket leder till minskade värmeförluster och därmed sänkta energikostnader.  

Ökat fastighetsvärde

Vi ger er fastighet nytt liv! Utöver ökade intäkter bidrar nya vindslägenheter till att värdet ökar på fastigheten och de befintliga lägenheterna. En bostadsrättsförening med bättre ekonomi är dessutom mer attraktiv på bostadsmarknaden.

Så här säger våra kunder

”Vi hade en ständig och kontinuerlig dialog, styrelsen hade jämt någon att ringa som var ansvarig. Vi är väldigt nöjda med slutresultatet och har kunnat utnyttja våra ytor på ett vettigt sätt!”

Ulf Careland

BRF Södra vägen 81

”Samarbetet med Densify fungerade väldigt bra! Medlemmarna på översta våningen ville bygga etage, med det var för krånglig att driva igenom själva. Densify hjälpte oss med hela processen på ett smidigt sätt, samt lade även om taket för föreningen. Densify var en trygg och lyhörd partner längs hela vägen, kan varmt rekommenderas!”

Felix Karlsson

BRF Glömskan 15

Vanliga frågor

Byggnationen kostar ingenting för er förening. Densify finansierar både byggnation och försäljning av de nya lägenheterna.

Ja, det går bra att bo kvar i sin lägenhet under hela byggnationen. Med väl utarbetade underlag gör vi  vårt bästa för att minimera olägenheterna och se till att byggnationen utförs på ett så effektivt sätt som möjligt. Vi informerar löpande om  störande moment som kan påverka de boende.

Tidsåtgången för omvandling från vind till lägenheter i ett befintligt flerbostadshus varierar beroende på husets storlek och handläggningstider hos kommunen. Normalt sett tar projekterings- och bygglovsprocessen ca 10 veckor. Därefter tar det vanligtvis runt 8-12 månader för att färdigställa vindslägenheterna.

Vid en mer tillåtande detaljplan kan det vara möjligt att ta bort befintlig takkonstruktion och tillföra en ny våning som prefabriceras i fabrik. I detta scenario förkortas byggtiden avsevärt och minimerar störningar för de boende.

I de flesta fall finns det möjlighet att omvandla lediga utrymmen i huset till nya förråd. Många föreningar har exempelvis tomma utrymmen i källaren dit förråden kan flyttas. Om det inte är möjligt, kan istället en del av vinden fortsatt bestå av förråd. Vid flytt av förråden ser vi alltid till att det blir en rättvis fördelning bland föreningens medlemmar.