Påbyggnation

Bygg ovanpå er befintliga fastighet

För vissa fastigheter finns det potential för att genomföra en påbyggnation, det vill säga att bygga på ett eller flera våningsplan ovanpå den befintliga byggnaden. Det skapar inte bara många nya bostäder och ökade intäkter till bostadsrättsföreningen, utan ger även fastigheten ett rejält estetiskt lyft och ett helt nytt tak. Ett första steg i processen är att genom en utredning av fastigheten upptäcka möjligheterna till en påbyggnation.

 

 

Att utveckla befintliga flerbostadshus kräver expertis och ett helhetstänk från start för att göra processen så smidig som möjligt. Med 20 års erfarenhet inom fastighetsutveckling har vi kommit att bli experter på att optimera befintligt ytor. I varje projekt strävar vi efter att maximera värdeskapandet och hitta den bästa lösningen utifrån fastighetens förutsättningar. Med vår kompetens in-house och ett nätverk av kunniga samarbetspartners har vi bred kunskap som sträcker sig genom projektets alla faser – från idé till färdigställande. Detta ger oss fördelen med ett helhetstänk redan från start och möjliggör korta beslutsvägar, vilket resulterar i effektiva och smidiga processer. Läs mer om vårt arbetssätt här.

Smidig byggprocess

Vid ett påbyggnadsprojekt kan det vara möjligt att prefabricera den eller de nya våningarna i fabrik. Detta förkortar byggtiden avservärt och minimerar störningar för de boende.

Fördelar för bostadsrättsföreningar

Stärkt ekonomi

En påbyggnation stärker upp er ekonomi både på kort och lång sikt.  Vid försäljningen av de nya lägengheterna får ni ett tillskott i kassan som exempelvis kan användas för att finansiera framtida underhåll. Den nya boytan i fastigheten inbringar sedan ökade intäkter till föreningen varje månad i form av avgifter.

Fler medlemmar

Med nya medlemmar i bostadsrättsföreningen blir ni fler som delar på föreningsarbetet och de fasta kostnaderna.  

Sänka energikostnader

Vid en råvindskonvertering isoleras taket, vilket leder till minskade värmeförluster och därmed sänkta energikostnader.  

Ökat fastighetsvärde

Vi ger er fastighet nytt liv! Utöver ökade intäkter bidrar nya vindslägenheter till att värdet ökar på fastigheten och de befintliga lägenheterna. En bostadsrättsförening med bättre ekonomi är dessutom mer attraktiv på bostadsmarknaden.