Lokalkonvertering

Bygga om lokal till lägenhet

Har er bostadsrättsförening en oanvänd lokal eller andra tomma ytor i er fastighet såsom en tvättstuga, ett mangelrum eller överflödigt förrådsutrymmen? Genom en lokalkonvertering, det vill säga att konvertera er outnyttjade lokal till nya lägenheter, kan er bostadsrättsförening på ett effektivt sätt stärka upp ekonomin. 

 

 

Vi vet att processen kan kännas krånglig och tidskrävande för bostadsrättsföreningar. En lyckat projekt i ett befintligt flerbostadshus kräver både kompetens och erfarenhet – något som ofta saknas i styrelsen eller bland föreningens medlemmar. Vi på Densify vill göra processen så enkel och trygg för er som möjligt. Det enda ni behöver göra är att fatta ett stämmobeslut – sedan tar vi hand om resten. Med vår kompetens in-house och 20 års erfarenhet inom utveckling av befintliga fastigheter, samt ett nätverk av kunniga samarbetspartners, har vi bred kunskap som sträcker sig genom projektets alla faser, från idé till färdigställande. Läs mer om vårt arbetssätt här.

Fördelar för bostadsrättsföreningar

Stärkt ekonomi

En lokalkonvertering stärker upp er ekonomi både på kort och lång sikt.  Vid försäljningen av den nya lägenheten får ni ett tillskott i kassan som exempelvis kan användas för att finansiera framtida underhåll. Den nya boytan i fastigheten inbringar sedan ökade intäkter till föreningen varje månad i form av avgifter.

Fler medlemmar

Med nya medlemmar i bostadsrättsföreningen blir ni fler som delar på föreningsarbetet och de fasta kostnaderna.  

Ökat fastighetsvärde

Utöver ökade intäkter kan projektet öka värdet på hela fastigheten och de befintliga lägenheterna. En bostadsrättsförening med optimerade ytor och bättre ekonomi är mer attraktiv på bostadsmarknaden.

Vill ni konvertera er lokal till fina bostäder? Tveka inte att kontakta oss!