Om Densify

Ett innovativt fastighetsutvecklingsbolag

Densify är ett innovativt fastighetsutvecklingsbolag i Göteborg som sedan 2018 drivs av ambitionen att skapa ett hållbart samhälle där fler kan bo och leva. Vi hjälper fastighetsägare att maximera potentialen i sin fastighet och strävar efter att skapa den bästa lösningen utifrån varje plats unika förutsättningar.

 

Vi erbjuder helhetstäckande expertis inom fastighetsutveckling och arbetar med utveckling av befintliga flerbostadshus och tomter. Med vår breda expertis och kompetens tar vi ett helhetsgrepp över hela processen från utredning och idéstadie till färdigställande. 

Vision

Vår vision är att skapa ett hållbart samhälle samt lösa bostadsbristen genom att vara ledande inom densifiering av fastigheter

Namnets betydelse

Vårt namn kommer från det engelska ordet ’densify’, vilket betyder att ’förtäta’. Namnet sammanfattar vad vi gör – vi förtätar staden med nya bostäder!

Win, Win, Win!

Vi strävar efter att skapa vinst för alla parter genom vårt innovativa arbetssätt.  Klicka här om du vill läsa mer om vårt arbetssätt och varför ni ska välja Densify.

WIN FÖR FASTIGHETSÄGARE

 

Vi skapar win för fastighetsägare genom att framtidssäkra och öka värdet på fastigheten, samtidigt som ny boyta genererar långsiktigt ökade intäkter för fastighetsägaren. Genom ett helhetstänk från start kan vi hitta de mest värdeskapande lösningarna tidigt i processen och maximera varje fastighets potential.

WIN FÖR MILJÖN

 

Vid byggnation av nya bostäder inom befintliga bostadsbestånd utgår vi från befintlig grund och nyttjar befintlig infrastruktur, vilket därmed minskar klimatavtrycket jämfört med ett klassiskt nybyggprojekt.

WIN FÖR SAMHÄLLET

 

Genom förtätning skapar vi fler bostäder i centrala och attraktiva bostadsområden och minskar bostadsbristen. Win för samhället! 

Värderingar

Våra värderingar genomsyrar hela verksamheten och fungerar som riktlinjer för våra arbetssätt och beslut. Här kan du läsa mer om vad våra värderingar betyder för oss:

Genom att hålla vad vi lovar och ta ansvar över våra handlingar skapar vi tillit och trygghet med varandra och mot våra kunder och samarbetspartners.

För oss är det betydelsefullt att vara lyhörda. Genom personlig kommunikation och transparens skapar vi tydlighet och förutsägbarhet i alla led.

Vi värdesätter kvalitet i allt vi gör. Med gedigen erfarenhet och expertis inom branschen eftersträvar vi att skapa högsta möjliga värde för alla parter, samt en process och slutprodukt av kvalitet.

Vi är ett nytänkande fastighetsbolag som ständigt strävar efter att ligga i framkant av branschens utveckling. Med innovativa arbetssätt säkerställer vi effektiva processer och skapar attraktiva, moderna bostäder.