Hur kan er fastighet utvecklas?

I många flerbostadshus finns det outnyttjade eller dåligt planerade ytor, såsom lokaler eller vindar, med stor potential att byggas om till lägenheter som genrerar ökade intäkter till föreningen. Vi på Densify hjälper er att utreda vilka möjligheter det finns att optimera er fastighet.

Klargör er fastighets möjligheter med en utredning

 

Vårt utredningspaket ger er en detaljerad kartläggning över möjligheterna att utöka boytan i er fastighet. Vi ser över era tomma ytor och de byggtekniska förutsättningarna att bygga om de till nya bostäder. Om ni önskar kan vi även se över andra åtgärder som kan samordnas med projektet och öka värdet på er fastighet. Utredningen klargör vad som kan och får byggas, byggprocessens praktikaliteter samt vilken effekt projektet har på fastigheten och föreningens ekonomi. Då fastigheter skiljer sig från varandra kan relevanta utredningspunkter variera.  Tillsammans med våra kompetenta samarbetspartners tar vi fram all den information som krävs.

 

När utredningen är färdig använder ni den som information till föreningens medlemmar och som beslutsunderlag inför en omröstning om hur ni ska gå vidare. Våra utredningar är objektiva vilket möjliggör för er att gå vidare med oss eller valfri aktör för byggnation – det väljer ni själva. Utredningen ger er den information och trygghet som krävs för att ni ska fatta rätt beslut för just er förening. 

BRF BJÖRKBACKEN 1plus2masterbef_1005538516 BRF BJÖRKBACKEN_Toblerone

Så här går processen till:

Utredningspaket

Första mötet

På ett förutsättningslöst första möte lyssnar vi in era behov och ser över er fastighetens ytor och utvecklingsmöjligheter.

Förslag på utredningspaket

Vid nästa möte presenterar vi ett förslag på utredningspunkter utifrån fastighetens förutsättningar, underhållsbehov och era önskemål.

Utredningen genomförs

Om ni beslutar er för att gå vidare med paketet sammanställer vårt projekteringsteam en detaljerad förstudie.

Färdig utredning

Det färdiga materialet kan användas som information till föreningens medlemmar och beslutsunderlag inför en föreningsstämma.

Genomförande

Avtal

Vid positivt stämmobeslut tar Densify fram ett avtalsförslag som diskuteras med er. I regel tar Densify över ytan och ansvarar för hela projektet.

Bygglov och projektering

När avtal är skrivet tar vårt projekteringsteam fram bygglovshandlingar och material inför startbesked tillsammans med diverse konsulter. När alla kriterier uppfylls för bygglovsansökan beviljar Stadsbyggnadskontoret bygglovet, som vinner laga kraft inom fyra veckor.

Bygg- och försäljningsstart

Efter beviljat bygglov påbörjar Fastighetsbyrån försäljningen av de nya lägenheterna, vilket sker parallellt med byggnationen som drar igång när startbeskedet är på plats. Densify utför byggnationen på ett smidigt och effektivt vis genom att prefabricera byggnadsdelar i fabrik, vilket förkortar byggtiden avsevärt.

Färdigställande

Vid erhållet slutbesked är de nya lägenheterna inflyttningsklara. Föreningen får nya medlemmar som bidrar till att ökade intäkter strömmar in.

Kontakta oss

 

 

Vi träffas gärna på ett förutsättningslöst första möte och berättar mer. Fyll i formuläret så kontaktar vi er inom kort.