Utredningspaket

Går er bostadsrättsförening i tankar om att utveckla er fastighet, men känner osäkerhet kring hur ni ska gå tillväga och om det är mödan värd? Vi på Densify förstår att byggprojekt kan kännas komplexa och vill göra det enkelt för er. Låt oss göra en utredning på er fastighet för att klargöra vilka möjligheter det finns till att både förbättra er fastighet och tillföra nya bostäder – till er ekonomiska fördel!

Vad är ett utredningspaket?

Vårt utredningspaket är en detaljerad kartläggning över ert flerbostadshus förutsättningar och möjligheter till att utvecklas. Utredningen grundar sig i att klargöra om det kan tillföras nya bostäder till ert flerbostadshus genom påbyggnation eller lokal-/råvindskonvertering, och vilka lösningar som är mest värdeskapande för just er. 

Utifrån fastighetens förutsättningar och er önskan reder vi ut och ställer olika alternativ mot varandra. Dessutom fastställer vi om det finns andra underhållsbehov eller förbättringsmöjligheter med er fastighet som kan samordnas med ett förtätningsprojekt som då kan skapa positiva synergier för er förening.

Ni kan vara lugna – vi klargör era frågetecken kring hur ett  eventuellt byggprojekt skulle påverka er boende och era befintliga bostäder. Med inputs från våra kompetenta samarbetspartners ses projektet ur ett helhetsperpektiv för att säkerställa att det även är värdeskapande på lång sikt.

Slutligen landar utredningspaketet i en tydligt redogörelse som ni kan använda som beslutsunderlag för att fatta rätt beslut för just er bostadsrättsförening. Tillsammans kan vi se till möjligheterna att skapa nya intäkter och öka värdet på er fastighet!

Därför ska ni välja oss

Att utveckla befintliga fastigheter innebär komplexa projekt som kan vara svåra för bostadsrättsföreningar att driva igenom själva. Vi på Densify vill göra det enklare för föreningar att fatta välgrundade beslut som både maximerar värdeskapandet, men även minimerar risken för omarbete och oförutsedda kostnader under processens gång. Genom att reda ut olika alternativ kan vi tillsammans klargöra vilka projekt som passar er som förening och er fastighet allra bäst, och hur det skall genomföras så smidigt som möjligt. För oss är det betydelsefullt att vara lyhörda och transparenta för att skapa trygghet och tillit gentemot er som kunder.

För att ta fram en detaljerad utredning krävs ett helhetstänk från början. Vi på Densify har flera års erfarenhet inom branschen och genom att kombinera denna erfarenhet med kompetensen från de arkitekter, mäklare och konsulter vi arbetar kan vi optimera lösningarna för er. Att vara nytänkande ligger i vår natur och vi strävar ständigt efter att ligga i framkant av branschens utveckling. Som ett heltäckande bolag kan vi erbjuda er hela kedjan; från ett utredningredningspaket och projektering till färdigställande av nya bostäder.

Vilka är fördelarna med ett utredningspaket?

Om er förening går i tankar om att utveckla er fastighet men inte vet om det är praktiskt möjligt eller ekonomiskt värt det – då är utredningspaketet lösningen för er!

Bland bostadsrättsföreningars medlemmar kan det finnas många funderingar och osäkerheter kring byggprojekt. Kanske finns det funderingar hur sin egen bostad kan komma att påverkas, hur länge störningar kommer pågå eller möjligen vad som kommer hända med vindsförrådet om vinden ska byggas om. Vidare kan det vara svårt för styrelsen att fatta rätt beslut för både fastigheten och medlemmarna om de saknar rätt erfarenhet och kunskap. Med ett utredningspaket kan vi tillsammans minimera osäkerheter och skapa trygghet i era kommande beslut. Vi reder ut olika alternativ med ekonomiska planer samt inkluderar inspel från bland annat mäklare och energiexperter för att ge er ett heltäckande underlag.

En stor fördel med att göra ett utredningspaket är att det inte är bindande att gå vidare med ett projekt. Ni erhåller en detaljerad utredning och kan därmed överväga för- och nackdelar med de olika alternativen. Utredningen kan användas som beslutsunderlag vid omröstning och kommer underlätta för er att fatta rätt beslut utifrån just era behov och önskemål.

Idag finns det många flerbostadshus med goda förutsättningar till att utvecklas. Outnyttjade eller dåligt planerade ytor kan istället förvandlas till en lönsam yta som genererar intäkter till föreningen. Likaså kan bostadsbristen minska och resurser besparas genom att tillföra fler bostäder i befintligt bestånd. Att utreda er fastighets förutsättningar och möjligheter till att förtätas är därmed både en god idé för er bostadsrättsförening – och för samhället i stort.

UTREDNINGSPAKET
Första mötet

På ett förutsättningslöst första möte lyssnar vi in​ era behov och ser över fastighetens utvecklingsmöjligheter.

Förslag på utredningspaket

Vid nästa möte presenterar vi ett förslag på utredningspaket.

Utredningen genomförs

Om ni beslutar er för att gå vidare med paketet drar en detaljerad förstudie igång. Vårt projekteringsteam sammanställer en utredning.

Färdig utredning

Det färdiga materialet kan användas som information till föreningens medlemmar och beslutsunderlag för omröstning i frågan.

GENOMFÖRANDE
Bygglov och projektering

Vid positivt beslut på föreningens stämma väljer styrelsen hur de vill gå vidare. Om styrelsen väljer att gå vidare med Densify tar vi fram ett avtalsförslag som diskuteras med er. När avtal är skrivet tar vårt projekteringsteam​ fram material inför bygglov och startbesked tillsammans med diverse konsulter.

Bygg- och försäljningsstart

Efter att bygglovet är beviljat påbörjar Fastighetsbyrån försäljningen parallellt med byggnationen. Densify utför byggnationen på ett smidigt och effektivt vis genom att prefabricera byggnadsdelar i fabrik, vilket förkortar byggtiden avsevärt.

Färdigställande

Byggnaden är inflyttningsklar och förhoppningsvis kan inflyttning ske direkt, då försäljningen pågått parallellt. Era nya grannar bidrar till att ökade avgifter strömmar in till föreningen.

Nyfiken på ett utredningspaket?