Utredningspaket

Ett utredningspaket ger er en detaljerad kartläggning över vilka förutsättningar och möjligheter det finns att utveckla er fastighet. Vi utreder om det går att tillföra nya bostäder i ert flerbostadshus genom påbyggnation eller råvindskonvertering, samt  undersöker även om det finns andra förbättringsåtgärder på er fastighet som kan samordnas med projektet. Ni tillhandahåller en tydlig redogörelse för hur ett projekt går till samt vilken effekt den får på både er fastighet och ekonomi. 

Utredningen utgör ett tydligt beslutsunderlag – väljer ni att gå vidare med  genomförande av projektet finns vi här längs hela vägen till färdigställande. Nedan kan du läsa mer om hur hela processen går till. 

UTREDNINGSPAKET
Första mötet

På ett förutsättningslöst första möte lyssnar vi in​ era behov och ser över fastighetens utvecklingsmöjligheter.

Förslag på utredningspaket

Vid nästa möte presenterar vi ett förslag på utredningspaket.

Utredningen genomförs

Om ni beslutar er för att gå vidare med paketet drar en detaljerad förstudie igång. Vårt projekteringsteam sammanställer en utredning.

Färdig utredning

Det färdiga materialet kan användas som information till föreningens medlemmar och beslutsunderlag för omröstning i frågan.

GENOMFÖRANDE
Bygglov och projektering

Vid positivt beslut på föreningens stämma väljer styrelsen hur de vill gå vidare. Om styrelsen väljer att gå vidare med Densify tar vi fram ett avtalsförslag som diskuteras med er. När avtal är skrivet tar vårt projekteringsteam​ fram material inför bygglov och startbesked tillsammans med diverse konsulter.

Bygg- och försäljningsstart

Efter att bygglovet är beviljat påbörjar Fastighetsbyrån försäljningen parallellt med byggnationen. Densify utför byggnationen på ett smidigt och effektivt vis genom att prefabricera byggnadsdelar i fabrik, vilket förkortar byggtiden avsevärt.

Färdigställande

Byggnaden är inflyttningsklar och förhoppningsvis kan inflyttning ske direkt, då försäljningen pågått parallellt. Era nya grannar bidrar till att ökade avgifter strömmar in till föreningen.