Utredningspaket

Upptäck fastighetens fulla potential

Vill er bostadsrättsförening stärka upp ekonomin? Vårt utredningspaket hjälper er att upptäcka fastighetens fulla potential och att komma igång med processen att omvandla tomma ytor till lönsam, ny boyta.

 

Många bostadsrättsföreningar besitter dolda tillgångar i form av outnyttjade ytor, såsom råvindar, lokaler eller andra utrymmen, som kan förvandlas till nya bostäder. För vissa föreningar kan det till och med finnas möjlighet att bygga på en eller flera våningar ovanpå den befintliga byggnaden. Genom att skapa ny boyta i er fastighet genereras ökade intäkter till föreningen i form av avgifter vilket gör det till ett effektivt sätt att stärka upp föreningens ekonomi.

Ett tryggt beslutsunderlag

Med vårt utredningspaket får ni en detaljerad kartläggning över möjligheterna att utöka boytan i er fastighet. Utredningen ger er klarhet kring vad som kan och får byggas i er fastighet, hur processen går till och vilka effekter projektet har på fastigheten och bostadsrättsföreningens ekonomi. Tillsammans med våra kompetenta samarbetspartners kan vi hjälpa er att hitta bästa lösningen för just er fastighet.

När utredningen är klar har ni ett beslutsunderlag att använda vid en omröstning om nästa steg. Vi levererar objektiva utredningar som ger er möjlighet att välja om ni vill fortsätta samarbeta med oss eller med en annan aktör för byggnationen. Vi ser till att ni har all den information och trygghet som krävs för att ni ska fatta rätt beslut för er förening.

 

Låt oss tillsammans upptäcka era möjligheter. Tveka inte att kontakta oss för ett förutsättningslöst första möte.

Så här går processen till:

Utredningspaket

Första mötet

Vi träffas för att lyssna in era behov och se över fastighetens ytor och utvecklingsmöjligheter.

Förslag på utredningspunkter

Vi presenterar förslag på utredningspunkter utifrån fastighetens förutsättningar och era önskemål.​

Utredningen genomförs

Om ni beslutar er för att gå vidare sammanställer vårt projekteringsteam en detaljerad utredning.

Färdig utredning

Det färdiga materialet kan användas som information till föreningens medlemmar och beslutsunderlag inför en föreningsstämma.

Genomförande av byggnation

Avtal

Vid positivt stämmobeslut tar Densify fram ett avtalsförslag för byggnationen som diskuteras med er.

Bygglov och startbesked

När avtal är skrivet tar vårt projekteringsteam fram bygglovshandlingar och ser till så att bygglov erhålls. Därefter tas samtliga bygghandlingar fram inför startbesked.

Bygg- och försäljningsstart

När tillstånden är på plats påbörjas försäljning och byggnation av de nya lägenheterna. För att korta ner byggtiden och minska störningar för de boende prefabriceras byggnadsdelar i fabrik så mycket som det är möjligt.

Färdigställande

Vid erhållet slutbesked är de nya lägenheterna inflyttningsklara. Föreningen får nya medlemmar som bidrar till att ökade intäkter.

Så här säger våra kunder

”Vi har haft en god och öppen kommunikation med företrädare från Densify. De har tagit fram all den information som föreningen efterfrågat och föreliggande utredning har utförts på ett professionellt och objektivt sätt. Vi är nöjda med utredningen!”

Hans Nordell, styrelseordförande

BRF Johannebergsgatan 28