Utveckling Tomter

Besitter du som fastighetsägare yta som kan utvecklas? Bebyggd eller obebyggd – vi är experter på att på hitta värdemaximerande utvecklingsmöjligheter. Tillsammans kan vi öka värdet på din fastighet och tillföra fler bostäder för ett mer levande närområde

Vad innebär utveckling tomter?

Genom förtätning utvecklar vi tomter och förvandlar outnyttjade tomtytor eller byggnader till bostäder. På så sätt kan vi öka värdet på er fastighet och samtidigt tillföra nya bostäder till attraktiva bostadsområden. Kanske har du som fastighetsägare en tomt som inte utnyttjas och vill göra något åt det?

Göteborg och dess kranskommuner är ett område med starkt växande befolkning. Det ställer krav på ökad bostadsproduktion, samtidigt finns en väl utvecklad infrastruktur som bör tillvaratas. Många befintliga tomter har möjlighet till att utvecklas till det bättre och här vill vi på Densify vara med och bidra till Göteborgs förtätning för att skapa ett hållbart samhälle där fler kan bo och leva.

Därför ska ni välja oss

För att utveckla och optimera tomter krävs ett helhetstänk från början. Vi har på kontoret flera års erfarenhet inom branschen och genom att kombinera denna erfarenhet med kompetensen från de arkitekter, mäklare och konsulter vi arbetar med optimeras värdet och boendemiljön. Med vår expertkunskap och god erfarenhet av tidigare projekt kan vi i tidigt skede hitta de bästa lösningarna utifrån varje fastighets förutsättningar. Att vara nytänkande ligger i vår natur och vi strävar ständigt efter att ligga i framkant av branschens utveckling genom innovativa arbetssätt.

För oss är det betydelsefullt att vara lyhörda och transparenta genom hela processen för att skapa trygghet och tillit gentemot er som kunder. Vi tar ansvar för våra handlingar och värdesätter att vara en kommunikativ partner som förser er med ett kontinuerligt informationsflöde så ni kan följa projektets framfart.

Vilka är fördelarna med att utveckla tomter?

 • Stärker din ekonomi
  Genom att sälja av ytan till oss kan du som fastighetsägare stärka upp din egen ekonomi.

 • Ökar värdet på din fastighet
  Genom att tillföra nya bostäder på tomten kan vi tillsammans öka värdet på din fastighet.

   

 • Möjliggör att fler kan bo i närområdet och gör det mer levande
  Fler bostäder i attraktiva bostadsområden kan möjliggöra ökad rörelse på bostadsmarknaden och mer levande närområden.

 • Nyttjar befintlig infrastruktur och redan exploaterad yta till att skapa fler bostäder
  Till följd av bostadsbristen finns ett stort behov av att bygga fler bostäder i storstadsregionerna. Genom förtätning kan befintlig infrastruktur nyttjas samt att gröna och sociala ytor kan bevaras genom att bygga på redan exploaterad yta. På så sätt kan förtätningen bidra till en hållbar stadsutveckling. 

Intresserad av att utveckla din tomt?