Utveckling tomter

Göteborg och dess kranskommuner är områden med starkt växande befolkning vilket ställer krav på ökad bostadsproduktion. Samtidigt finns en väl utvecklad infrastruktur som bör tillvaratas. Många tomter i bebyggda områden har möjlighet till att utvecklas med fler bostäder och här vill vi på Densify vara med och bidra till Göteborgs förtätning. Besitter du som fastighetsägare en tomt med utvecklingspotential? Vi hjälper dig med hela processen!

Låt oss öka värdet på din fastighet

För att utveckla och optimera tomter krävs ett helhetstänk från början. Vi har lång erfarenhet inom branschen och har kommit att bli experter på att utveckla befintliga tomter. Med vår kompetens kombinerat med våra kunniga samarbetspartners kan vi hitta de mest värdeskapande lösningarna utifrån varje fastighets förutsättningar. 

 

Att vara nytänkande ligger i Densifys natur och vi strävar ständigt efter att ligga i framkant av branschens utveckling genom innovativa arbetssätt. För att driva  kostnadseffektiva byggprojekt prefabricerar vi byggdelar i fabrik i största möjliga mån. Detta då prefabricering möjliggör byggnation i kontrollerad miljö och därmed minimerar spill och förkortar byggtiden. Vi berättar gärna mer om hur vi arbetar på ett förutsättningslöst första möte. 

Ökar värdet på din fastighet

Genom att tillföra nya bostäder på tomten kan vi tillsammans öka värdet på din fastighet och på så sätt stärka upp din ekonomi.

Nyttjar befintlig infrastruktur

Vid förtätning nyttjar vi befintlig infrastruktur och bygger i redan bebyggda områden. Genom att nyttja dessa ytor på ett bättre sätt kan vi skapa fler bostäder i attraktiva bostadsområden och undvika en utspridd stad. En tät stad bidrar till ett mer levande närområde med minskat bilberoende och därmed lägre utsläpp.

Skapar nya bostadstyper

I många bostadsområden finns det en avsaknad av varierande bostadstyper. Detta gör att många boende tvingas lämna sitt område vid en förändrad livssituation. Genom att förtäta villaområden med flerbostadshus kan vi skapa förutsättningar för att fler kan bo i områdena de vill. Dessutom möjliggörs ökad rörelse på bostadsmarknaden.

Minskar bostadsbristen

Till följd av bostadsbristen finns ett stort behov av att bygga fler bostäder i storstadsregionerna. När vi utvecklar befintliga tomter skapar vi fler bostäder i attraktiva områden som bidrar till en minskad bostadsbrist.

Kontakta oss

+46 317 575 090 | info@densify.se

 

 

Vi träffas gärna på ett förutsättningslöst första möte och berättar mer. Fyll i formuläret så kontaktar vi er inom kort.