Utveckling tomter

En trygg helhetspartner

Har du en tomt med utvecklingspotential, men osäker på hur du ska gå tillväga? Vi på Densify har lång erfarenhet inom branschen och har vi framgångsrikt arbetat med olika typer av fastighetsutveckling. Vare sig det handlar om att utveckla en bebyggd eller obebyggd tomt eller driva en ny detaljplan, tar vi ett helhetsansvar över hela processen.

 

 

Vi strävar alltid efter att maximera värdeskapandet och hitta den bästa lösningen utifrån platsens förutsättningar och behov. Med vår kompetens in-house och ett nätverk av kunniga samarbetspartners kan vi bistå genom projektets alla faser – från idé till färdigställande. Det ger oss fördelen med ett helhetstänk redan från start och korta beslutsvägar, vilket resulterar i effektiva och smidiga processer.

Effektiv byggprocess genom prefabricering

Vid möjlighet prefabricerar vi färdiga volymelement i fabrik. Genom prefabricering kan vi förkorta byggtiden, minimera materialspill samt bygga i en mer kontrollerad och säker miljö.

Win för samhälle och miljö

MINSKAD BOSTADSBRIST

Vår växande befolkning ställer krav på ökad bostadsproduktion, där det största behovet finns i centrala områden. Vi skapar nya bostäder där de faktiskt behövs och efterfrågas.

VARIERANDE BOSTADSTYPER

Genom att förtäta befintliga bostadsområden med nya flerbostadshus tillförs varierande bostadstyper i området. Detta skapar förutsättningar för fler människor att bo där de önskar, under livets alla faser.

EN MINSKAD MILJÖPÅVERKAN

Tillsammans bidrar vi till en tätare stad som skapar förutsättningar för en hållbar livsstil. Genom att skapa nya bostäder inom befintliga bostadsområden, möjliggörs användning av befintlig infrastruktur vilket minskar behovet av nya investeringar och markexploatering. 

Har du en tomt med utvecklingspotential? Vi är alltid på jakt efter nya och spännande projekt. Tveka inte att kontakta oss!