Densify ansluter sig till Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande

För att nå klimatmålen krävs  samverkan och gemensamma krafttag. Densify har anslutit sig till Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande, där vi tillsammans med branschkollegor ska arbeta för snabba på omställningen till en klimatneutral byggbransch.

Senast år 2045 ska Sveriges nettoutsläpp av växthusgaser ligga på noll. Vidare har Göteborgs stad antagit målsättningen om att ha ett klimatavtryck nära noll redan år 2030. För att nå klimatmålen krävs en snabb omställning i bygg- och anläggningsbranschen, som idag står för ungefär 21 procent av Sveriges inhemska växthusgasutsläpp¹

 

Densify är ett av de företag som anslutit sig till Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande, som startats på initiativ av Business Region Göteborg. Plattformen samlar hela värdekedjan kring tio konkreta åtaganden och syftar till att gemensamt tackla de olika utmaningsområdena för att möjliggöra en snabbare omställning.

 

Anslutningen till plattformen ger oss på Densify en möjlighet att dela med oss av våra erfarenheter samt utöka våra kunskaper om hur vi som aktör i branschen kan minska vår klimatpåverkan. På Densify strävar ständigt efter att ligga i framkant av branschens utveckling och att bli en drivande aktör i omställningen. 

 

Läs mer om plattformen här:

https://www.businessregiongoteborg.se/innovation-samverkan/innovation-samverkan/hallbar-utveckling/goteborgs-plattform-for-klimatneutralt-byggande

 

Noter

1. Boverket, 2023