Påbyggnation på befintliga flerbostadshus

Före (2)

Att bygga på en våning på befintliga flerbostadshus är en effektiv metod för att skapa fler bostäder i centrala områden, utan att ta ny mark i anspråk. Samtidigt bidrar det till stora vinster för bostadsrättsföreningar eller fastighetsägare. I denna artikel lär du dig mer om vilka positiva effekter en påbyggnation kan medföra och vilka förutsättningar som krävs.

Vad menas med en påbyggnation?

En påbyggnation innebär att ett eller flera våningsplan byggs ovanpå en befintlig byggnad. Det är en metod för att mer effektivt nyttja befintlig bebyggelse och möta behovet av ökad bostadsproduktion i våra städer utan att exploatera ny markyta. Genom att utgå från befintlig grund krävs mindre resurser för byggnationen och infrastrukturen som redan finns på plats i området kan nyttjas.

Fördelar för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare

En påbyggnation medför flera positiva effekter för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare. Den utökade boytan bidrar till ökade intäkter i form av fler avgiftsbetalande medlemmar eller hyresgäster, vilket stärker upp ekonomin på lång sikt. En väl genomförd påbyggnation kan även ge huset ”nytt liv” och ökar fastighetsvärdet. För bostadsrättsägarna betyder detta en värdeökning på sin lägenhet.
Utöver de ekonomiska fördelarna, kan en påbyggnation leda till bättre energieffektivitet i fastigheten. Det nya, välisolerade taket minskar värmeförlusterna och sänker därmed energiförbrukningen.

Genom en påbyggnation får föreningen ett nytt välisolerat tak som håller nere uppvärmningskostnaderna och är underhållsfritt en lång tid framöver. Vi brukar säga att vi ”sätter en mössa” på huset.

Förutsättningar för en påbyggnad

För att kunna genomföra en påbyggnation krävs utrymme i detaljplanen att kunna bygga på höjden, annars måste detaljplanen prövas. Vidare måste det befintliga husets konstruktion och andra byggtekniska förutsättningarna utredas för att säkerställa att en påbyggnation är möjlig.

 

Många äldre flerbostadshus från 60- och 70-talet har platta tak som läcker och står idag inför stora renoveringsbehov. För bostadsrättsföreningen eller fastighetsägaren kan större ingrepp på fastigheten innebära att de tvingas höja månadsavgifterna för medlemmarna eller hyran. Som ett alternativ kan ett nytt våningsplan med ett välisolerat tak adderas på höjden och generera ökade intäkter som finansierar resterande renoverings- eller underhållsarbeten som måste utföras.

Vi brukar kalla det för att sätta en ”Toblerone” på huset.

Påbyggnationer bidrar till win, win, win

Sammanfattningsvis är påbyggnationer på befintliga flerbostadshus en stor möjlighet till att både nyttja och rusta upp dagens flerbostadshus och skapa fler bostäder i centrala områden, samtidigt som det bidrar till en förbättrad ekonomi för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Även om det kan verka som ett komplicerat projekt, kan det genomföras smidigt och effektivt genom en noggrann utredning före projektstart och användning av effektiva byggmetoder.

 

 

Är er förening intresserade av att utreda möjligheterna att bygga ovanpå er fastighet? Läs mer om våra utredningar här

Dela