BRF Södra vägen 81 sänkte sina värmekostnader med 27 procent

Vindsombyggnation på Södra Vägen 81 i Göteborg

BRF Södra vägen 81 hade tidigare en oisolerad vind som orsakade höga uppvärmningskostnader. På uppdrag av föreningen genomförde Densify en omvandling av råvinden till två nya vindslägenheter. Detta resulterade i 174 m² utökad boyta och stärkt ekonomi. Råvindskonverteringen möjliggjorde också finansiering av åtgärder på huset, som tillsammans med det nu välisolerat taket har bidragit till en sänkning av föreningens värmekostnader med 27 procent. 

Bakgrund

BRF Södra vägen 81:s fastighet ligger mitt i centrala Göteborg och byggdes år 1931. Fastigheten bestod ursprungligen av 24 lägenheter och en råvind som användes som förrådsutrymme. Densify fick i uppdrag att konvertera råvinden till vindslägenheter och projektet pågick mellan mars 2020 – februari 2021.

 

Utmaning

Husets osiolerade vind orsakade kallras och ständiga problem med uppvärmning och höga kostnader. Även husets ventilation var dålig, vilket ledde till att lukt spred sig mellan lägenheterna. Dessa utmaningar drev BRF Södra vägen 81 att göra något åt situationen med råvinden. 

Till en början försökte föreningen driva vindsprojektet på egen hand, vilket visade sig vara en krånglig process som resulterade i avslag vid bygglovsansökan. Efter mycket arbete lyckades föreningen tillslut få bygglovet beviljat,  men beslutade därefter att överlåta projektet till Densify. Att Densify hade erkänd kompetens och lång erfarenhet av råvindskonverteringar var avgörande i beslutet att välja just Densify. 

 

Arbetsprocess

Densify inledde projektet genom möten med styrelsen och vidare även med föreningens medlemmar för att förklara arbetsprocessen.  I och med att hissen drogs upp till vindsplanet uppdaterades maskineriet och hisskorgen med samarbetspartnern Vinga Hiss. Som ersättning för de vindsförråd som försvann till förmån för de nya lägenheterna iordningställde Densify nya källarförråd. Dåvarande styrelseledamot Ulf berättar om processen:

– Det som fungerade så bra var att vi hade en ständig och kontinuerlig dialog. Vi i styrelsen hade jämt någon att ringa som var ansvarig.  […] Vid flytten av förråden till källaren gjordes ett fantastiskt bra arbete, för det visade sig vara svårare än man tänkt från början. Och det löstes på ett smidigt sätt. Sedan var det alltid ordning och reda i huset under byggnationen!

Resultat

Projektet resulterade i att föreningens råvind omvandlades till två vindslägenheter om 87 kvm vardera som såldes via Fastighetsbyrån. Fastighetens boyta utökades därmed från 1 825 kvm till 1 999  kvm. Dessutom iordningställdes nya fräscha förråd i källaren och en ny hiss installerades som drogs upp till de nya vindslägenheterna.

 

– Vi är väldigt nöjda med slutresultatet. Det är två fina lägenheter som har byggts på vinden och vi har kunnat utnyttja ytor som tidigare inte utnyttjas på ett vettigt sätt. Vindskonverteringen har gjorts på ett bra sätt så att det passar in i vårt hus som är från år 1931.

 

Som en följd av råvindskonverteringen har BRF Södra vägen 81 stärkt sin ekonomi genom tillskottet av de nya medlemmarna. Likaså kunde föreningen finansiera åtgärder på huset tack vare intäkterna de fick från försäljningen av råvinden till Densify. I samband med byggnationen passade föreningen på att relina ventilationssystemet och byta takfläktar. Dessa åtgärder, tillsammans med det nu välisolerade taket, har resulterat i avsevärt sänkta kostnader för uppvärmning. Mätningar som gjorts mellan 2016 och 2021 visar att BRF Södra vägen 81 i snitt har minskat sina värmekostnader per kvm med 27 procent.

 

– Sedan är en väldigt positiv effekt av vindsprojektet att priset på de andra 24 lägenheterna har stigit. Lägenheter som har sålts efter det att vindslägenheterna har färdigställts har sålts till ett betydligt högre pris än tidigare, avslutar Ulf.

Inredd vindslägenhet på Södra vägen 81 i Göteborg
De nya vindslägenheterna på Södra vägen 81
Vardagsrum i vindslägenhet på Södra vägen 81 i Göteborg

Vill du läsa mer om råvindskonverteringar? Klicka här!