Utredning av råvinden – BRF Johannebergsgatan 28

Foto: Victor Falk, fotat för Residence Christie´s

BRF Johannebergsgatan 28 är en mindre bostadsrättsförening med en attraktiv placering nära
Korsvägen, mitt i centrala Göteborg. Föreningen stod inför möjligheten att konvertera sin ca 200
kvadratmeter stora råvind till vindslägenheter. För att utreda projektets potential
vände sig föreningen till Densify.

 

– Innan vi gav oss in i det här projektet visste vi väldigt lite vad det handlade om. Tack vare Densify har vi fått en förståelse för projektets omfattning och hur vi ska agera från början till slut, säger Hans Nordell, ordförande i BRF Johannebergsgatan 28.

Utredning av möjligheterna som ett första steg i processen

Det första steget för bostadsrättsföreningar som funderar på att omvandla oanvända ytor till nya
bostäder är att genomföra en noggrann utredning av de praktiska förutsättningarna och de
ekonomiska effekterna av projektet. När BRF Johannebergsgatan 28 först började fundera på att
bygga vindslägenheter hade de en rad frågetecken att reda ut. Är projektet genomförbart? Vilken
potentiell ekonomisk vinst kan förväntas? Vad händer med förlusten av vindsförråden och hur
kommer de boende störas under byggfasen? Densify fick uppdraget att utreda möjligheterna för en
råvindskonvertering och skapa ett tydligt beslutsunderlag som kunde vägleda föreningen genom
processen.

 

– Vi ville veta om det klokt av oss att konvertera vinden eller inte. Densify gav ett väldigt bra
intryck och kom med bra tankar och idéer direkt, berättar Hans.

Engagemang och god kommunikation genomsyrade samarbetet

Utredningen inkluderade bland annat vad som kan och får byggas i fastigheten, olika tillvägagångssätt för genomförande och hur projektet kommer påverka fastigheten och bostadsrättsföreningens ekonomi. Resultatet överlämnades och presenterades sedan för föreningens styrelse. Hans berättar att föreningen känner sig väl omhändertagen och att de är nöjda med samarbetet.

 

– Engagemanget från Densifys sida har varit stort och kommunikationen har fungerat väldigt bra, fortsätter Hans. Densifys medarbetare och deras övriga konsulter är  väldigt kunniga och informativa. Har vi sökt någon med en fråga har vi nästan omgående fått ett givande och professionellt svar.

Råvinden på Johannebergsgatan 28 i Göteborg

Resultatet bidrog till ett välinformerat beslut

Genom en objektiv och informativ utredning hjälpte Densify BRF föreningen i sin beslutsprocess,
som därefter kunde fatta ett välinformerat beslut om att fortskrida med råvindskonverteringen.

 

– Vi har fått goda tips och råd från Densify. Tack vare utredningen så förstod vi att en
råvindskonvertering är genomförbar och att det finns en gedigen ekonomisk uppsida av projektet. Vinden är så pass stor och den betingar ett stort värde. Vi kan få fler medlemmar och kanske också lösa våra lån, vilket därmed gör att vi kan sänka våra avgifter, avslutar Hans.

 

Går din bostadsrättsförening också i tankarna om att bygga vindslägenheter eller konvertera andra ytor i er fastighet? Vi på Densify hjälper er att utreda möjligheterna och komma igång med projektet. Läs mer om vårt utredningspaket här, eller kontakta oss så berättar vi mer.