Strukturerad samordning skapar rätt förutsättningar

samordning BIM-modeller i Solibri

I byggbranschen är tid och kostnad avgörande faktorer för ett lyckat projekt. Genom att upptäcka och justera fel tidigt i projekteringen kan kostsamma omarbeten och förseningar undvikas längre fram. På Densify säkerställer vi en smidig process med hjälp av vår strukturerade samordning av projektets alla discipliner.

Tydlig kravsättning från start

På Densify arbetar vi strukturerat med BIM genom hela processen. Vårt första steg i varje projekt är att skapa en 3D-modell av byggnaden, vilken används genom hela projektet. Genom att sätta tydliga förväntningar och krav på alla involverade parter från start skapar vi rätt förutsättningar för effektiv samordning av alla discipliner.

 

Med hjälp av programvaran Solibri skapar vi sedan en samordningsmodell som samlar 3D-modeller från de olika disciplinerna såsom från arkitekt, konstruktör och el. Samordningsmodellen ger oss en visuell helhetsbild och hjälper oss att kvalitetssäkra projekteringen. På så sätt kan vi upptäcka fel och göra justeringar i tidiga skeden för att minimera omarbeten i fabriken eller på byggarbetsplatsen.

Från projektstart implementerar vi en genomtänkt struktur i modellsamordningen med tydliga krav på alla involverade parter. Vi integrerar återkoppling och lärdomar från tidigare projekt för att alltid använda oss av de mest effektiva metoderna

Nära samarbete med produktionen möjliggör detaljerade anpassningar

För att göra hela processen så effektiv som möjligt har Densify ett nära samarbete med fabriken som bygger volymelementen till våra projekt. Genom vår byggtekniska expertis och en tät dialog med produktionen kan vi kan göra detaljerade anpassningar i projekteringen för att underlätta och optimera byggnationen.

En stor fördel är att arkitekt och modellansvarig sitter hos oss, vilket gör att vi snabbt kan synkronisera och göra nödvändiga justeringar i modellen. Justeringarna sker direkt, utan onödiga stopp på vägen. Vi har ett dynamiska arbetssätt och det är något som särskiljer oss från andra i branschen.