Våra projekt

Framnäsgatan 24, Göteborg


Pågående projekt

På Framnäsgatan 24 i Johanneberg förädlar Densify råvinden av BRF Framnäsgatan 24. Råvinden  utvecklas till sex vackra vindslägenheter med takkupor i två väderstreck vilka ger fint ljusinsläpp och bra utsikt över Johanneberg. Samtliga lägenheter är ettor och varierar i storlek mellan 27-34 kvm. 

I samband med byggnationen kommer taket läggas om till ett nytt välisolerat, vilket sänker energiförbrukningen i huset och därmed kostnader för de boende.  

Densify levererar: Sex vindslägenheter och ett nytt tak.
Samarbetspartners: Fastighetsbyrån Innerstad – Örgryte
Slutkund: BRF Framnäsgatan 24
Projekttid: oktober 2022 – juni/juli 2023

Styrsö Skäret, Göteborg

Vid Styrsö Skäret har Densify utvecklat 24 nya bostadsrätter. Lägenheterna är fördelade i fyra likadana huskroppar och ligger i anslutning till havet. Byggnaderna är snyggt designade och smart utformade av Liljewalls arkitekter. Lägenheterna i bottenplan är smart planerade tvåor och lägenheterna på andra plan har liknande planlösning men är utrustade med ett loft. Dessa funkar utmärkt för både året runt och fritidsboende. 

 

Med detta projekt skapar vi nya boendeformer på Styrsö som i sin tur skapar förutsättningar för att fler kan bo i området.

Densify levererar: 24 lägenheter 
Samarbetspartners: Tannergård Invest AB och Patrik Brandt Invest AB. Mäklare är Fastighetsbyrån Västra Göteborg.
Projekttid: Projektering startade 2019. Färdigställande vinter/vår 2023.

Stensjöberg, Mölndal

Pågående projekt

Näst intill vårt fina hus på Rådavägen 5 projekteras nu ett nytt flerbostadshus, som tillsammans kommer att bilda en ny bostadsrättsförening. I detta unika lägenhetsprojekt uppförs ljusa och stilrena bostäder med utsikt över vackra Stensjön. Flerbostadshuset kommer ha ett garage i bottenplan och vara uppdalet i tre olika huskroppar. Lägenheterna varierar i storlek och kommer vara mellan 1 ROK och 5 ROK. 

 

I detta projekt har Densify tillsammans med Mölndals kommun upprättat en byggherredriven detaljplan, vilket innebär att vi tillsammans med planarkitekter från Radar arkitektur driver planen i samråd med kommunen. Densify är den tredje aktören i Möndals historia som fått chansen att genomföra en byggherredriven detaljplan. Detaljplanen har vunnit laga kraft och bygglovsprocessen är igång.

Densify levererar: 18 lägenheter
Samarbetspartners: Tannergård Invest AB och Christander Fastighetsförmedling
Projekttid: Projektering startade 2019. Preliminärt färdigställande höst/vinter 2024.

Norrtullsgatan, Strömstad

Pågående projekt

Mitt i centrala Strömstad har Densify köpt en fastighet med tillhörande tomt om knappt 600 kvadratmeter. De gamla byggnaderna som fanns på fastigheten är idag rivna.

På tomten ska ett helt nytt bostadshus om ca 1100 kvadratmeter byggas, inhysa totalt 26 hyreslägenheter med garage i källarplanet.

Densify ser fram emot att nu får vara med och förtäta denna Bohuslänska pärla!

 

Klareborgsgatan 34, Göteborg

Densify utvecklar fastigheten genom byggnation av vindsetagevåningar till fem befintliga lägenheter, samt lägger om husets tak till bostadsrättsföreningen.

Majoriteten av de boende i föreningen ville utöka sina lägenheters yta – samtidigt var fastigheten i behov av ett nytt tak. Föreningen efterfrågade en partner som kunde sköta helheten i en smidig process. Uppdraget för Densify blev därmed att driva hela projektet, från bygglovsprocess och projektering till utförandet.

Utveckling av fastigheten bidrar till flera positiva effekter. De boende får mer boyta tack vare byggnation av etagevåningar, vilket dessutom möjliggör att de kan bo kvar i sina lägenheter en längre tid framöver. Vidare resulterar försäljningen av vindsytan, samt högre månadsavgifter, till ökade intäkter till föreningen. I sin tur blir därmed föreningens ekonomi stärkt på sikt. Det välisolerade taket bidrar slutligen till minskad energiförbrukning, vilket är en vinst för både de boende och miljön.

Densify levererar: Omläggning av tak till bostadsföreningen samt etagevåningar till fem lägenheter.
Slutkund: BRF Glömskan
Projekttid: Projektering startade oktober 2021 och färdigställandes i april 2022

Hovås Bautastensväg, Göteborg

Tillsammans med fastighetsägaren ökar vi värdet på fastigheten. Ägarna ville utveckla fastigheten, men ändå bo kvar i området. Från att det tidigare bara inrymt en villa på tomten bygger nu Densify en ny villa om ca 200 m2 till tidigare fastighetsägaren, samt ett nytt flerbostadshus med fem unika lägenheter i hög klass med garage under. Lägenheterna är fördelade på ca 630 m2. I projektet ingår projektering, bygglovshantering, rivning, markarbeten, samt byggnation.

Genom utvecklingen av fastigheten bidrar Densify till förtätning i området och därmed skapa ett hållbart samhälle där fler kan bo och leva. I det täta samarbetet med de tidigare fastighetsägarna krävs öppenhet och transparens vilket sker genom gott samarbete och kontinuerlig kommunikation kring projektets alla delar.

Densify levererar: En ny villa om ca 200 m2, samt fem unika lägenheter om sammanlagt ca 630 m2.

Samarbetspartners: Tidigare fastighetsägaren och Tannergård Invest AB. Mäklare var Fastighetsbyrån Göteborg Väster
Projekttid: Projektering startade 2019. Rivningsarbeten startade juli 2020. Färdigställande sommar 2021.

Södra Vägen 81, Göteborg​

På Södra vägen 81 har Densify byggt om en vind till två nya vindslägenheter om 87 respektive 89 m2.

Som ersättning för de vindsförråd som försvann till förmån för de nya våningarna iordningställde Densify yta i källaren med bland annat nya källarförråd. I och med att hissen drogs upp till vindsplanet uppdaterades maskineriet och hisskorgen.

Genom utvecklingen av fastighetens befintliga ytor kunde föreningens ekonomi stärkas. BRF Södra vägen 81 fick en smidig byggprocess tack vare Densifys förenkling av byggprojektet genom ansvarstagande för process, utveckling och miljö.

Densify levererar: Två vindsvåningar, samt källarförråd
Samarbetspartners: Vinga hiss och Fastighetsbyrån
Slutkund: BRF Södra vägen 81
Projekttid: mars-februari 2021

 

Rådavägen, Mölndal

Våren 2015 inträffade det katastrofala: den gamla vackra byggnaden som även kallades Mölndal Herrgård totalförstördes vid en brand. Det enda som återstod var den gamla stengrunden.

Rent ekonomiskt skulle man rivit även den. Men för Densify var det viktigt att ta hänsyn till det kulturhistoriska arvet vid återuppbyggnaden av fastigheten så grunden restaurerades och byggnaden uppfördes i samma stil. Tid gick till att hitta fönster, lådknoppar m.m. i rätt stil för att sedan blandas med moderna vitvaror och helkaklade badrum.

Nu finns där fyra moderna lägenheter med panoramautsikt över den vackra Stensjön i ett fantastiskt hus!

 

Sturegatan, Borås

På markplan i denna fastighet låg tidigare en av Sveriges första bilhandlare. Ett stort fönsterparti var öppningsbart genom vilket bilarna kördes in för ett perfekt skyltläge mot Sturegatan. Tiderna förändras dock och Densify fick i uppdrag av bostadsrättföreningen som äger fastigheten att istället bygga om lokalen till tre lägenheter. Samtidigt har även de gamla förråden på vindsplan byggts om till två fantastiska taklägenheter med terrass i västläge.

Alla lägenheter präglas av stort ljusinsläpp och materialval av hög kvalitet. Vårt mål var att skapa ett tidlöst hem att trivas i och vi tycker att vi lyckats!

Chalmers Studentbostäder, Göteborg

Bostadstillverkaren Space M2 AB fick i uppdrag av Chalmers Studentbostäder att bygga 100 lägenheter avsedda för internationella master studenter och gästforskare. Lägenheterna kommer helt klara från fabrik i volymer med en konstruktion i trä och är hela sex våningar högt!

Densify fick äran av Space m2 att ta hand om platsledning och montering av volymerna samt tillhörande arbeten. Vår platsledning ledde bygget på ett exemplariskt vis.