Utveckling Flerbostadshus

Genom påbyggnation, lokal- eller råvindskonvertering hjälper vi er att omvandla outnyttjade ytor till funktionella, moderna bostäder. Att tillföra fler bostäder till ert flerbostadshus kan både finansiera era underhållsbehov och stärka er ekonomi långsiktigt.

Har er BRF behov av nytt tak, fasadrenovering, stambyte eller rent av tankar på att installera hiss? Varför inte låta en påbyggnad finansiera bygget.Se vår film, där förklarar vi hur vi menar med förtätning och påbyggnad.

Vad innebär utveckling av flerbostadshus?

Vi utvecklar flerbostadshus genom förtätning, som med andra ord betyder att tillföra fler bostäder på befintlig yta. När vi förtätar flerbostadshus optimerar vi det befintliga beståndet genom att omvandla outnyttjade och olönsamma ytor till nya bostäder. Det kan handla om att förvandla er vind, eller varför inte den där lokalen som ofta står oanvänd, till fullt funktionella och fina hem. Likaså kan förtätning även betyda att bygga på höjden och tillföra nya bostäder genom att addera en eller flera våningar på huset.

Det finns mängder av tomma råvindar och lokaler med potential att byggas om till lägenheter som genererar intäkter till fastighetsägaren. Där andra ser tomma, outnyttjade ytor, ser vi potential att utveckla formstarka och funktionella bostäder.

Därför ska ni välja oss

Att utveckla befintliga fastigheter innebär komplexa projekt som kan vara svåra för bostadsrättsföreningar att driva igenom själva. Varje fastighet har unika förutsättningar att utvecklas och det krävs ett helhetstänk från början för att göra processen effektiv. Vi har på kontoret flera års erfarenhet inom branschen och genom att kombinera denna erfarenhet med kompetensen från de arkitekter, mäklare och konsulter vi arbetar med optimeras värdet och boendemiljön. Med vår expertkunskap och god erfarenhet av tidigare projekt kan vi i tidigt skede hitta de bästa lösningarna utifrån varje fastighets förutsättningar. Att vara nytänkande ligger i vår natur och vi strävar ständigt efter att ligga i framkant av branschens utveckling genom innovativa arbetssätt.

För oss är det betydelsefullt att vara lyhörda och transparenta genom hela processen för att skapa trygghet och tillit gentemot er som kunder. Vi tar ansvar för våra handlingar och värdesätter att vara en kommunikativ partner som förser er med ett kontinuerligt informationsflöde så ni kan följa projektets framfart.

Vilka är fördelarna med att utveckla flerbostadshus?

 • Förbättra föreningens ekonomi

  Genom att tillföra fler bostäder i huset kan er förening få en ekonomisk uppsida. Om ni säljer av ytan till oss får ni ett tillskott i kassan som kan nyttjas för framtida underhållsåtgärder, och på så sätt kan er förening stärka upp ekonomin långsiktigt.

  En lokal-/råvindskonvertering eller påbyggnation kan dessutom finansiera andra önskade renoveringar – kanske saknar ni en hiss och vill öka tillgängligheten? Med fler bostäder tillkommer även nya medlemmar till er bostadsrättsförening, och därmed ökar intäkterna varje månad i form av avgifter. Om föreningens ekonomi stärks, eller om ni väljer att sänka månadsavgifterna tack vare de nya intäkterna, kan er bostadsrättsförening dessutom bli mer attraktiv!  

 • Öka värdet på fastigheten
  Vi ger er fastighet nytt liv! Utöver stärkt ekonomi kan förtätningsprojekt likaså öka värdet på hela fastigheten och befintliga medlemmars bostadsrätter. Detta då huset kan bli snyggare rent visuellt men även mer funktionellt. I samband med utvecklingsprojektet skapas positiva synergier, såsom att ett nytt, tätare tak gör huset mer energieffektivt, eller det passas på att bytas fönster eller lägga till en hiss.
 • Mer hållbart sätt att tillföra nya bostäder
  Att förtäta staden genom att utveckla flerbostadshus är en resurssnål och hållbar metod för att tillföra fler bostäder till samhället. Genom att utgå från befintliga byggnader exploateras ingen ny markyta, och på så sätt bevarar vi de gröna och sociala ytorna och tillvaratar på befintlig infrastruktur. Dessutom tillförs fler bostäder i centrala och attraktiva områden där folk faktiskt vill bo. Tillsammans gör vi närområdet mer levande och kan bidra till ett hållbart samhälle där fler kan bo och leva!

Intresserad av att utveckla ert flerbostadshus?