Utveckla ert flerbostadshus med nya bostäder

Har er bostadsrättsförening funderat på att bygga vindslägenheter, vindsetagevåningar eller att omvandla era lokaler till bostäder? Att utöka boytan i er fastighet kommer med många fördelar. Däremot är det krångligt för bostadsrättsföreningar att driva igenom dessa projekt helt själva. Vi på Densify finns här för att hjälpa er med hela processen.

Optimera ytorna på bästa sätt 

Det krävs god kompetens och ett helhetstänk från början för att lyckas med att optimera ytorna i ett befintligt flerbostadshus. Vi på Densify har 20 års erfarenhet av att utveckla befintliga fastigheter och vet hur ytor optimeras på bästa sätt. Vi tar ett helhetsgrepp över hela processen och förädlar ytan, projekterar, hanterar bygglovsprocessen och byggnationen.

 

När vi utvecklar nya bostäder i befintliga hus kan vi även se över andra åtgärder som både förbättrar huset och ökar värdet på er fastighet. Drömmer er förening om en hiss eller vill ni genomföra energieffektiviseringsåtgärder? Tillsammans med våra kompetenta samarbetspartners kan vi hitta de bästa lösningarna för fastigheten som samordnas med byggprojektet.

 

Effektiv process med högkvalitativ slutprodukt

På kontoret har vi gedigen samlad kompetens och kan driva effektiva projekt genom korta beslutsvägar och innovativa arbetssätt. För att effektivisera byggprocessen  väljer vi att prefabricera färdiga byggdelar i fabrik i största möjliga mån. När byggdelar byggs i kontrollerade miljöer i fabrik kan byggtiden förkortas och störningarna för de boende minimeras. I de nya bostäderna väljer vi alltid  inredning och material med omsorg. För oss är det viktigt att slutresultatet blir funktionella, trivsamma hem i hög standard.

Stärker föreningens ekonomi

Vid försäljning av ytan till oss får ni ett tillskott i kassan som kan finansiera framtida underhållsåtgärder och renoveringar. Med fler bostäder tillkommer även nya medlemmar till er bostadsrättsförening. Därmed ökar era intäkter varje månad i form av avgifter, vilket bidrar till en bättre ekonomi även på lång sikt.

Ökar värdet på fastigheten

Vi ger er fastighet nytt liv! Utöver ökade intäkter kan projektet öka värdet på hela fastigheten och de befintliga lägenheterna. En bostadsrättsförening med bättre ekonomi är dessutom mer attraktiv på bostadsmarknaden.

Sänker era energikostnader

När vi gör en råvindskonvertering i ert hus isolerar vi alltid taket. När taket är välisolerat minskar värmeförlusterna och därmed sänks era energikostnader. Vid en påbyggnation där en eller flera våningar adderas på ert hus får ni ett helt nytt, välisolerat tak.

Ett mer hållbart sätt att tillföra nya bostäder

Att utveckla flerbostadshus är en resurssnål och hållbar metod för att tillföra fler bostäder. Genom att utgå från befintliga byggnader exploateras ingen ny markyta. På så sätt bevarar vi de gröna och sociala ytorna och nyttjar befintlig infrastruktur. Dessutom tillförs fler bostäder i centrala och attraktiva områden.

Kontakta oss

 

Är ni intresserade av att veta mer om hur er fastighet kan utvecklas med fler bostäder? Låt oss börja med att utreda er fastighets potential. Läs mer om våra utredningar HÄR. 

 

Vi träffas gärna på ett förutsättningslöst första möte och berättar mer. Fyll i formuläret så kontaktar vi er inom kort.