Utveckling av befintliga flerbostadshus

Vill ni bygga vindslägenheter, etagevåningar, omvandla lokaler eller genomföra en påbyggnation? Densify är er trygga partner genom hela processen. 

Ett helhetstänk från start

Att optimera ytor i ett befintligt flerbostadshus kräver expertis och helhetstänk. Med över 20 års erfarenhet inom fastighetsutveckling, har vi kommit att bli experter på att optimera ytor. Vi förädlar ytan och hanterar hela processen –  från projektering, bygglovsprocess, byggnationen till försäljningen. Vi kan även se över andra åtgärder som förbättrar och ökar värdet på er fastighet. Oavsett om ni drömmer om en hiss eller vill genomföra energieffektiviseringsåtgärder, kan vi tillsammans med våra kompetenta samarbetspartners hitta de bästa lösningarna för er fastighet.

 

 

På Densify har vi en bred samlad kompetens som gör att vi kan driva effektiva processer. Vi prefabricerar färdiga byggdelar i fabrik för att snabba på byggprocessen och minimera störningar för de boende. När det gäller inredning och material i de nya bostäderna, väljer vi alltid med omsorg för att garantera funktionella, trivsamma hem i hög standard.

Nyproducerad vindslägenhet på Framnäsgatan 24 i Göteborg

Stärkt ekonomi

Vid försäljning av de nya lägenheterna får er förening ett tillskott i kassan, som exempelvis kan användas för att finansiera framtida underhåll. Med fler bostäder i er fastighet ökar antalet medlemmar i er bostadsrättsförening och därmed era intäkter från avgifter varje månad. Dessutom blir ni fler som delar på de fasta avgifterna. Detta bidrar till en förbättrad ekonomi även på lång sikt.

Sänkta energikostnader

Vid en råvindskonvertering isoleras taket, vilket leder till minskade värmeförluster och  lägre energikostnader.

Vid påbyggnation med en eller flera våningar lägger vi ett helt nytt, välisolerat tak som förbättrar era energivärden. 

Ökat fastighetsvärde

Vi ger er fastighet nytt liv! Utöver ökade intäkter kan projektet öka värdet på hela fastigheten och de befintliga lägenheterna. En bostadsrättsförening med bättre ekonomi är dessutom mer attraktiv på bostadsmarknaden.

 

Hållbart bostadsbyggande

Vårt tillvägagångssätt för att utveckla flerbostadshus är både resurssnålt och klimatvänligt, eftersom vi utgår från befintliga byggnader istället för att exploatera ny mark. Detta bevarar gröna och sociala ytor och utnyttjar befintlig infrastruktur. Dessutom tillförs fler bostäder i centrala och attraktiva områden.

Det här säger våra kunder om oss

BRF Glömskan 15

”Samarbetet med Densify fungerade väldigt bra! Medlemmarna på översta våningen ville bygga etage, med det var för krånglig att driva igenom själva. Densify hjälpte oss med hela processen på ett smidigt sätt, samt lade även om taket för föreningen. Densify var en trygg och lyhörd partner längs hela vägen, kan varmt rekommenderas!”
Felix Karlsson
Styrelseledamot

BRF Södra vägen 81

"Vi hade en ständig och kontinuerlig dialog, styrelsen hade jämt någon att ringa som var ansvarig. Vi är väldigt nöjda med slutresultatet och har kunnat utnyttja våra ytor på ett vettigt sätt!”
Ulf Careland
Styrelseledamot

Vanliga frågor

Ja, det går bra att bo kvar i sin lägenhet under hela byggnationen. Vi använder väl utarbetade underlag och gör vårt bästa för att minimera olägenheterna och se till att byggnationen utförs på ett så effektivt sätt som möjligt. Däremot kommer det under byggnationens gång ske störande arbete. Vi informerar alltid löpande om vilka moment som kan påverka de boende.

Tidsåtgången för omvandling från vind till lägenheter i ett befintligt flerbostadshus varierar beroende på husets storlek och handläggningstider hos kommunen. Normalt sett tar projekterings- och bygglovsprocessen ca 10 veckor. Därefter tar det vanligtvis runt 8-12 månader för att färdigställa vindslägenheterna.

 

Vid en mer tillåtande detaljplan kan det vara möjligt att ta bort befintlig takkonstruktion och tillföra en ny våning som prefabriceras i fabrik. I detta scenario förkortas byggtiden avsevärt och minimerar störningar för de boende.

Byggnationen kostar ingenting för er förening. Densify finansierar både byggnation och försäljning av de nya lägenheterna.

I de flesta fall finns det möjlighet att omvandla lediga utrymmen i huset till nya förråd. Många föreningar har exempelvis tomma utrymmen i källaren dit förråden kan flyttas. Om det inte är möjligt, kan istället en del av vinden fortsatt bestå av förråd. Vid flytt av förråden ser vi alltid till att det blir en rättvis fördelning bland föreningens medlemmar.