Utveckling Flerbostadshus


Omvandla era outnyttjade ytor till nya bostäder!

Har ni outnyttjade ytor i ert flerbostadshus? Vi på Densify är experter på att optimera befintliga bestånd genom att omvandla outnyttjade och olönsamma ytor till nya bostäder. Det finns mängder av ytor i flerbostadshus med potential att byggas om till lägenheter som genererar intäkter till er som bostadsrättsförening eller fastighetsägare.

Funderar din BRF på att utveckla ert hus? Läs nedan varför det är en bra idé!

Stärker föreningens ekonomi

Vid försäljning av ytan till oss får ni ett tillskott i kassan som kan finansiera framtida underhållsåtgärder och renoveringar. Med fler bostäder tillkommer även nya medlemmar till er bostadsrättsförening, och därmed ökar intäkterna varje månad i form av avgifter vilket ger er ökade intäkter även på lång sikt.

Ökar värdet på fastigheten

Vi ger er fastighet nytt liv! Utöver ökade intäkter kan projektet öka värdet på hela fastigheten, såsom att huset rustas upp med ett nytt, välisolerat tak. En bostadsrättsförening med bättre ekonomi är dessutom mer attraktiv, vilket också kan öka värdet på de befintliga lägenheterna.

Ett mer hållbart sätt att tillföra nya bostäder

Att utveckla flerbostadshus är en resurssnål och hållbar metod för att tillföra fler bostäder till samhället. Genom att utgå från befintliga byggnader exploateras ingen ny markyta. På så sätt bevarar vi de gröna och sociala ytorna och nyttjar befintlig infrastruktur. Dessutom tillförs fler bostäder i centrala och attraktiva områden och gör närområdet mer levande.

Att utveckla befintliga fastigheter innebär komplexa projekt som kan vara svåra för bostadsrättsföreningar att driva igenom själva. Varje fastighet har unika förutsättningar att utvecklas och det krävs ett helhetstänk från början för att göra processen effektiv. Vi har på kontoret flera års erfarenhet inom branschen och genom att kombinera denna erfarenhet med kompetensen från de arkitekter, mäklare och konsulter vi arbetar med optimeras värdet och boendemiljön.