Projekt

Genom påbyggnation, lokal- eller råvindskonvertering hjälper vi er att omvandla outnyttjade ytor till funktionella, moderna bostäder. Att tillföra fler bostäder till ert flerbostadshus kan både finansiera era underhållsbehov och stärka er ekonomi långsiktigt.

 

Vad innebär utveckling av flerbostadshus?

När vi förtätar flerbostadshus optimerar vi det befintliga beståndet genom att omvandla outnyttjade och olönsamma ytor till nya bostäder. Det kan handla om att förvandla er vind, eller varför inte den där lokalen som ofta står oanvänd, till fullt funktionella och fina hem. Likaså kan förtätningen också betyda att bygga på höjden och tillföra nya bostäder genom att addera en eller flera våningar på huset.

Det finns mängder av tomma råvindar och lokaler med potential att byggas om till lägenheter som genererar intäkter till fastighetsägaren. Där andra ser tomma, outnyttjade ytor, ser vi potential att utveckla formstarka och funktionella bostäder.

Därför ska ni välja oss

För att ta fram optimerade förslag krävs ett helhetstänk redan från första ritning.  Vi har på kontoret flera års erfarenhet av branschen och genom att kombinera denna erfarenhet med kompetensen från de arkitekter, mäklare och konsulter vi arbetar med optimeras värdet och boendemiljön. Med vår expertkunskap och god erfarenhet av tidigare projekt kan vi i tidigt skede hitta de bästa lösningarna utifrån varje fastighets förutsättningar.

Vi värdesätter att vara en kommunikativ, transparent och lyhörd partner genom hela processen. Som kund får ni direktkontakt med vår projektledare samt en koordinator. De kommer att förse er med ett kontinuerligt informationsflöde för att ni ska få en tydlig bild av processen samt svara på alla era frågor. Ni kommer erbjudas löpande möten med vår projektledning för att tydligt kunna följa projektets framfart.

Vilka är fördelarna med att utveckla flerbostadshus?

 • Förbättra föreningens ekonomi

  Genom att tillföra fler bostäder i huset kan er förening få en ekonomisk uppsida. Om ni säljer av ytan till oss får ni ett tillskott i kassan som kan nyttjas för framtida underhållsåtgärder, och på så sätt kan er förening stärka upp ekonomin långsiktigt.

  En lokal-/råvindskonvertering eller påbyggnation kan dessutom finansiera andra önskade renoveringar – kanske saknar ni en hiss och vill öka tillgängligheten? Med fler bostäder tillkommer även nya medlemmar till er bostadsrättsförening, och därmed ökar intäkterna varje månad i form av avgifter. Om föreningens ekonomi stärks, eller om ni väljer att sänka månadsavgifterna tack vare de nya intäkterna, kan er bostadsrättsförening dessutom bli mer attraktiv!  

 • Öka värdet på fastigheten
  Vi ger er fastighet nytt liv! Utöver stärkt ekonomi kan förtätningsprojekt likaså öka värdet på hela fastigheten och befintliga medlemmars bostadsrätter. Detta då huset kan bli snyggare rent visuellt men även mer funktionellt. I samband med utvecklingsprojektet skapas positiva synergier, såsom att ett nytt, tätare tak gör huset mer energieffektivt, eller det passas på att bytas fönster eller lägga till en hiss.
 • Mer hållbart sätt att tillföra nya bostäder
  Att förtäta staden genom att utveckla flerbostadshus är en resurssnål och hållbar metod för att tillföra fler bostäder till samhället. Genom att utgå från befintliga byggnader exploateras ingen ny markyta, och på så sätt bevarar vi de gröna och sociala ytorna och tillvaratar på befintlig infrastruktur. Dessutom tillförs fler bostäder i centrala och attraktiva områden där folk faktiskt vill bo. Tillsammans gör vi närområdet mer levande och kan bidra till ett hållbart samhälle där fler kan bo och leva!

Intresserad av att utveckla ert flerbostadshus?

Har er BRF behov av nytt tak, fasadrenovering, stambyte eller rent av tankar på att installera hiss? Varför inte låta en påbyggnad finansiera bygget.

Se vår film, där förklarar vi hur vi menar med förtätning och påbyggnad.

Framnäsgatan 24

Nytt projekt!

På Framnäsgatan 24 i Johanneberg förädlar Densify råvinden av BRF Framnäsgatan 24. Råvinden  kommer utvecklas till sex vackra vindslägenheter med takkupor vilka ger fint ljusinsläpp och bra utsikt över Johanneberg. Lägenheterna kommer variera i storlek mellan 27-35 m2 och är alla 1 ROK.

I samband med byggnationen kommer taket läggas om till ett nytt välisolerat, vilket sänker energiförbrukningen i huset och därmed kostnader för de boende. Genom vindskonverteringen kan husets olönsamma ytor förvandlas till lönsamma och föreningens ekonomi stärkas. 

Densify levererar: Sex vindslägenheter och ett nytt tak.
Samarbetspartners: Fastighetsbyrån Innerstad – Örgryte
Slutkund: BRF Framnäsgatan 24
Projekttid: Preliminärt augusti 2022 – maj 2023

Stensjöberg, Mölndal

Pågående projekt

Näst intill vårt fina hus på Rådavägen 5 projekteras nu ett nytt flerbostadshus, som tillsammans kommer att bilda en ny bostadsrättsförening. I detta unika lägenhetsprojekt uppförs ljusa och stilrena bostäder med utsikt över vackra Stensjön. Lägenheterna varierar i storlek och kommer vara mellan 1 ROK och 5 ROK. Flerbostadshuset kommer att ha ett garage i bottenplan och vara uppdelat i tre olika huskroppar. Projekt Stensjöstrand är perfekt för de som söker ett tryggt och naturskönt boende. 

I detta projekt har Densify tillsammans med Mölndals kommun upprättat en byggherredriven detaljplan, vilket innebär att vi tillsammans med planarkitekter från Radar arkitektur driver planen i samråd med kommunen. Densify är den tredje aktören i Möndals historia som fått chansen att genomföra en byggherredriven detaljplan. Detaljplanen har vunnit laga kraft och bygglovsprocessen har dragit igång.

Densify levererar: 18 lägenheter

Samarbetspartners: Tannergård Invest AB och Christander Fastighetsförmedling

Projekttid: Projektering startade 2019. Preliminärt färdigställande våren 2024.

Klareborgsgatan, Göteborg

Pågående projekt

Densify utvecklar fastigheten genom byggnation av etagevåningar till fem befintliga lägenheter, samt lägger om husets tak till bostadsrättsföreningen.

Majoriteten av de boende i föreningen ville utöka sina lägenheters yta – samtidigt var fastigheten i behov av ett nytt tak. Föreningen efterfrågade en partner som kunde sköta helheten i en smidig process. Uppdraget för Densify blev därmed att driva hela projektet, från bygglovsprocess och projektering till utförandet.

Utveckling av fastigheten bidrar till flera positiva effekter. De boende får mer boyta tack vare byggnation av etagevåningar, vilket dessutom möjliggör att de kan bo kvar i sina lägenheter en längre tid framöver. Vidare resulterar försäljningen av vindsytan, samt högre månadsavgifter, till ökade intäkter till föreningen. I sin tur blir därmed föreningens ekonomi stärkt på sikt. Det välisolerade taket bidrar slutligen till minskad energiförbrukning, vilket är en vinst för både de boende och miljön.

Densify levererar: Omläggning av tak till bostadsföreningen samt etagevåningar till fem lägenheter.

Projekttid: Projektering startade oktober 2021 och preliminärt färdigställande är i april 2022.

Styrsö skäret, Göteborg

Pågående projekt

Densify projekterar nu 24 nya bostadsrätter vid Styrsö skäret. Lägenheterna är fördelade i fyra likadana huskroppar och ligger i anslutning till havet. Byggnaderna är snyggt designade och smart utformade av Liljewalls arkitekter.

Lägenheterna i bottenplan är smart planerade 3:or och lägenheterna på andra plan har liknande planlösning men är utrustade med ett loft. Lägenheterna funkar utmärkt för både fritidsboende och året runt boende. De genomtänkta planlösningarna med tre rum och kök på 53 kvadratmeter ger mycket bostad för pengarna.

Densify levererar: 24 lägenheter 

Samarbetspartners: Tannergård Invest AB, Patrik Brandt Invest AB

Mäklare: Fastighetsbyrån Göteborg Väster

Projekttid: Projektering startade 2019. Preliminärt färdigställande hösten 2022.

Norrtullsgatan, Strömstad

Pågående projekt

Mitt i centrala Strömstad har Densify köpt en fastighet med tillhörande tomt om knappt 600 kvadratmeter. De gamla byggnaderna som fanns på fastigheten är idag rivna.

På tomten ska ett helt nytt bostadshus om ca 1100 kvadratmeter byggas, inhysa totalt 26 hyreslägenheter med garage i källarplanet.

Densify ser fram emot att nu får vara med och förtäta denna Bohuslänska pärla!

Rådavägen, Mölndal

Våren 2015 inträffade det katastrofala: den gamla vackra byggnaden som även kallades Mölndal Herrgård totalförstördes vid en brand. Det enda som återstod var den gamla stengrunden.

Rent ekonomiskt skulle man rivit även den. Men för Densify var det viktigt att ta hänsyn till det kulturhistoriska arvet vid återuppbyggnaden av fastigheten så grunden restaurerades och byggnaden uppfördes i samma stil. Tid gick till att hitta fönster, lådknoppar m.m. i rätt stil för att sedan blandas med moderna vitvaror och helkaklade badrum.

Nu finns där fyra moderna lägenheter med panoramautsikt över den vackra Stensjön i ett fantastiskt hus!

Hovås Bautastensväg, Göteborg

Tillsammans med fastighetsägaren ökar vi värdet på fastigheten. Ägarna ville utveckla fastigheten, men ändå bo kvar i området. Från att det tidigare bara inrymt en villa på tomten bygger nu Densify en ny villa om ca 200 m2 till tidigare fastighetsägaren, samt ett nytt flerbostadshus med fem unika lägenheter i hög klass med garage under. Lägenheterna är fördelade på ca 630 m2. I projektet ingår projektering, bygglovshantering, rivning, markarbeten, samt byggnation.

Genom utvecklingen av fastigheten bidrar Densify till förtätning i området och därmed skapa ett hållbart samhälle där fler kan bo och leva. I det täta samarbetet med de tidigare fastighetsägarna krävs öppenhet och transparens vilket sker genom gott samarbete och kontinuerlig kommunikation kring projektets alla delar.

Densify levererar: En ny villa om ca 200 m2, samt fem unika lägenheter om sammanlagt ca 630 m2.

Samarbetspartners: Tidigare fastighetsägaren och Tannergård Invest AB

Mäklare: Fastighetsbyrån Göteborg Väster

Projekttid: Projektering startade 2019. Rivningsarbeten startade juli 2020. Färdigställande sommar 2021.

Södra Vägen 81, Göteborg​

På Södra vägen 81 har Densify byggt om en vind till två nya vindslägenheter om 87 respektive 89 m2.

Som ersättning för de vindsförråd som försvann till förmån för de nya våningarna iordningställde Densify yta i källaren med bland annat nya källarförråd. I och med att hissen drogs upp till vindsplanet uppdaterades maskineriet och hisskorgen.

Genom utvecklingen av fastighetens befintliga ytor kunde föreningens ekonomi stärkas. BRF Södra vägen 81 fick en smidig byggprocess tack vare Densifys förenkling av byggprojektet genom ansvarstagande för process, utveckling och miljö.

Densify levererar: Två vindsvåningar, samt källarförråd
Samarbetspartners: Vinga hiss och Fastighetsbyrån
Slutkund: BRF Södra vägen 81
Projekttid: mars-februari 2021

Sturegatan, Borås

På markplan i denna fastighet låg tidigare en av Sveriges första bilhandlare. Ett stort fönsterparti var öppningsbart genom vilket bilarna kördes in för ett perfekt skyltläge mot Sturegatan. Tiderna förändras dock och Densify fick i uppdrag av bostadsrättföreningen som äger fastigheten att istället bygga om lokalen till tre lägenheter. Samtidigt har även de gamla förråden på vindsplan byggts om till två fantastiska taklägenheter med terrass i västläge.

Alla lägenheter präglas av stort ljusinsläpp och materialval av hög kvalitet. Vårt mål var att skapa ett tidlöst hem att trivas i och vi tycker att vi lyckats!

Chalmers Studentbostäder, Göteborg

Bostadstillverkaren Space M2 AB fick i uppdrag av Chalmers Studentbostäder att bygga 100 lägenheter avsedda för internationella master studenter och gästforskare. Lägenheterna kommer helt klara från fabrik i volymer med en konstruktion i trä och är hela sex våningar högt!

Densify fick äran av Space m2 att ta hand om platsledning och montering av volymerna samt tillhörande arbeten. Vår platsledning ledde bygget på ett exemplariskt vis.

Lägenheterna är nu slutbesiktigade och inflyttningsklara.

Beväringsgatan, Göteborg

Densify utför byggnation och måleri i samband med ventilationsdragning i flerbostadshus på Beväringsgatan i Kviberg, Göteborg. Densifys uppdrag ingår i ISAB Ventilation Väst ABs projekt att förbättra ventilationen i de 458 lägenheterna fördelade på 15 våningar.

Densify arbetar för att öka värdet på fastigheten genom att förbättra luftmiljön för de boende. I projektet fokuserar Densify på öppen kommunikation för att de boende ska uppleva en smidig byggprocess, samtidigt som samtliga inblandade aktörer kan arbeta så effektivt som möjligt.

Densify levererar: Byggnation och måleri i 458 lägenheter
Samarbetspartners: ISAB Ventilation Väst AB
Slutkund: Bostads AB Poseidon
Projekttid: januari – december 2020

Besitter du som fastighetsägare yta som kan utvecklas? Bebyggd eller obebyggd – vi är experter på att på hitta värdemaximerande utvecklingsmöjligheter. Tillsammans kan vi öka värdet på din fastighet och tillföra fler bostäder för ett mer levande närområde

Vad innebär utveckling tomter?

Göteborg och dess kranskommuner är ett område med starkt växande befolkning. Detta ställer krav på ökad bostadsproduktion, och samtidigt finns en väl utvecklad infrastruktur. Många befintliga tomter har möjlighet till att utvecklas till det bättre och här vill vi på Densify vara med och bidra till Göteborgs förtätning. Genom att förtäta tomter kan vi förvandla outnyttjade tomtytor eller byggnader till bostäder. Kanske har du som fastighetsägare en stor tomt som inte utnyttjas?

Därför ska ni välja oss

För att ta fram optimerade förslag krävs ett helhetstänk redan från första ritning.  Vi har på kontoret flera års erfarenhet av branschen och genom att kombinera denna erfarenhet med kompetensen från de arkitekter, mäklare och konsulter vi arbetar med optimeras värdet och boendemiljön. Med vår expertkunskap och god erfarenhet av tidigare projekt kan vi i tidigt skede hitta de bästa lösningarna utifrån varje fastighets förutsättningar

Vilka är fördelarna med att utveckla tomter?

 • Stärker din ekonomi
 • Ökar värdet på din fastighet
 • Möjliggör att fler kan bo i närområdet och gör det mer levande
 • Nyttjar befintlig infrastruktur och redan exploaterad yta till att skapa fler bostäder

Projekt

Read here about projects we are working on and working on

Service Number One

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna ut enim ad minim veniam nostrud ullamco laboris nisi ut

Service Number Two

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna ut enim ad minim veniam nostrud ullamco laboris nisi ut

Service Number Three

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna ut enim ad minim veniam nostrud ullamco laboris nisi ut

We help brands and companies

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna ut enim ad minim veniam nostrud ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo incididunt ut labore et dolore magna consequat.

Elit do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna ut enim ad minim veniam nostrud ullamco laboris nisi ut aliquip.