Om oss

Inget vanligt
byggbolag

Vi är inte något vanligt byggbolag, utan ett bygg- och utvecklingsbolag som har en hög nivå av transparens och kommunikation. Därmed har vi också nöjdare kunder och samarbetspartners.
Här nedan berättar vi lite om vår historia och vision, samt varför du ska välja oss för ditt nästa samarbete.

NÅGRA ORD FRÅN VÅR VD

Där andra ser problem,
ser vi möjligheter!

– Vi vill skapa win för alla parter. Det kan låta som en klyscha, men vi drivs verkligen av att skapa mervärde för såväl kunder och samarbetspartners, som för samhället och för oss på Densify. Kan vi inte skapa win så har vi misslyckats. Vi på Densify vill vara byggbolaget som håller det vi lovar, och ger full insyn  i varje projekt. Våra kunder ska kunna lita på vad vi levererar, säger Christoffer Lorensson, VD på Densify.

Vad har du för bakgrund?

– Jag har en gedigen bakgrund i byggbranschen och är själv utbildad snickare. År 2000 läste jag vidare till byggledare och startade mitt första byggbolag. Tre år senare föddes grunden till det som idag är Densify.

Varför brinner du för just utveckling av fastigheter?

– Det leder till förmåner på så många plan. Dels för våra kunder, genom att vi utvecklar befintligt boende och höjer värdet på fastigheten. Men också för samhället i stort genom att vi skapar fler boenden. Och givetvis för oss själva som företag. Genom att göra bra projekt kan vi utveckla våra medarbetare och vara den bästa arbetsplatsen, vilket vi såklart eftersträvar.

VÅR VISION

Win, Win, Win!

Detta har kommit att bli våra ledord och det är detta vi eftersträvar i alla led. Låt oss förklara hur vi menar:

Vi vill skapa Win för kunder och samarbetspartners.

Genom att vara det mest kommunikativa, transparenta och lyhörda byggbolaget på marknaden vill vi skapa det bästa av varje situation. Varje människa vi möter ska vara en referens.

Vi vill skapa Win för för samhället.

Genom påbyggnad av befintliga byggnader tillförs bostäder med minimal miljöpåverkan. Påbyggnation möjliggör dessutom ett effektivt utnyttjande av befintlig infrastruktur samt ett mer levande närområde.

Vi vill skapa Win för Densify.

Genom trygghet och delaktighet är vi en arbetsplats där både medarbetare och varumärke kan utvecklas. På så sätt kan vi fortsätta stärka vår förmåga att ta till vara våra medarbetares talanger, tänka annorlunda och ligga i framkanten av utveckling av nya boendeformer.

VÅR RESA

Resan startar …

… år 2003 då vår VD Christoffer Lorensson, tillsammans med en kompanjon, startade ett byggföretag. Den primära målgruppen var, till en början, privata villor i göteborgsområdet. Året därpå förvärvade företaget sin första råvind, som sedan byggdes om till ett antal exklusiva vindslägenheter där fler kunde bo på en tidigare outnyttjad yta.

Förtätning när den är som bäst

Det var här idén med förtätning föddes.  Vi insåg att påbyggnad av befintliga ytor kunde vara en del av lösningen på Sveriges bostadsproblematik. Och därefter kom ombyggnationer av vindslägenheter att bli vår absoluta spjutspets.

Ett bolag i ständig utveckling

Ambitionen att alltid fortsätta utvecklas har lett till att vi idag erbjuder en heltäckande expertis inom byggbranschen. Under resans gång har vi  byggt upp en gedigen organisation där vi strävar efter en skön atmosfär, vilken också ska genomsyra våra projekt. Vi arbetar hårt för att tillsammans med våra kunder och samarbetspartner uppnå bästa möjliga resultat.

Idag ägs Densify av Christoffer Lorensson (VD), Daniel Andersson (CFO) samt Rolf och Mikael Tannergård. Revisor är Magnus Leijon på Grant Thornton.

Vad har Densify som gör er unika i branschen?

– För oss är kommunikation otroligt viktigt och där har vi bestämt oss för att vara absolut ledande på marknaden. Öppenhet och full transparens är det viktigaste i ett samarbete, men tyvärr långt ifrån en självklarhet i byggbranschen. Hos oss ska du som kund hela tiden veta, och få levererat, exakt vad du betalar för. Det ska inte bli några överraskningar längs vägen, varken vad gäller kostnader eller tidsåtgång.

Vad är er vision med företaget?

– Att vara ledande på förtätning i Sverige. Idag arbetar vi främst med Göteborg med omnejd, men på sikt vill vi arbeta med bostadsutveckling i hela Sverige.

VÅR INRIKTNING

Utveckla befintliga ytor

Densify betyder “förtäta” på svenska, och det är precis vad vi arbetar med. Vi är experter på att utveckla och hantera nyproduktion av befintliga bostäder. Det finns mängder av tomma råvindar med potential att byggas om till vindsvåningar. Där andra ser tomma, outnyttjade ytor, ser vi potential att utveckla formstarka och funktionella bostäder.

Lokala produktioner

Göteborg och dess kranskommuner är ett område med starkt växande befolkning. Detta ställer krav på ökad bostadsproduktion, och samtidigt finns en väl utvecklad infrastruktur. Många befintliga flerbostadshus har möjlighet till påbyggnad med ett par våningar. Och här vill vi på Densify vara med och bidra till Göteborgs förtätning.

Ett heltäckande bolag

Vi på Densify kan erbjuda hela kedjan, från projektutveckling och projektering till produktion och förvaltning. Vi kan därför erbjuda våra kunder och samarbetspartners en mycket bra helhetslösning.

DÄRFÖR SKA NI VÄLJA OSS

Vårt arbetssätt bygger på kommunikation och transparens. Vi jobbar hårt för att du som kund ska känna dig sedd, hörd och delaktig. Det är grunden för ett tillitsfullt samarbete.

Kommunikation

Som kunder får ni direktkontakt med vår projektledare samt en koordinator. De kommer att förse er med ett kontinuerligt informationsflöde för att ni ska få en tydlig bild av processen samt svara på alla era frågor. Ni kommer erbjudas löpande möten med vår projektledning för att tydligt kunna följa projektets framfart.

Transparens

Vi ger en tydlig kostnadsredovisning utan överraskningar. Du som kund vet vad du ska betala, och vi levererar det du betalar för. Vid eventuella förändringar under projektets gång, eller om nya önskemål dyker upp, kommer vi att presentera en tydlig dokumentation av kostnad och tid. Våra platschefer har stor vana att arbeta med slutkunden, och en enkel men tydlig dialog är ett måste för ett gott samarbete.

NÅGRA ORD FRÅN VÅR VD

Där andra ser problem,
ser vi möjligheter!

– Vi vill skapa win för alla parter. Det kan låta som en klyscha, men vi drivs verkligen av att skapa mervärde för såväl kunder och samarbetspartners, som för samhället och för oss på Densify. Kan vi inte skapa win så har vi misslyckats. Vi på Densify vill vara byggbolaget som håller det vi lovar, och ger full insyn  i varje projekt. Våra kunder ska kunna lita på vad vi levererar, säger Christoffer Lorensson, VD på Densify.

Vad har du för bakgrund?

– Jag har en gedigen bakgrund i byggbranschen och är själv utbildad snickare. År 2000 läste jag vidare till byggledare och startade mitt första byggbolag. Tre år senare föddes grunden till det som idag är Densify.

Varför brinner du för just utveckling av fastigheter?

– Det leder till förmåner på så många plan. Dels för våra kunder, genom att vi utvecklar befintligt boende och höjer värdet på fastigheten. Men också för samhället i stort genom att vi skapar fler boenden. Och givetvis för oss själva som företag. Genom att göra bra projekt kan vi utveckla våra medarbetare och vara den bästa arbetsplatsen, vilket vi såklart eftersträvar.

Vad har Densify som gör er unika i branschen?

– För oss är kommunikation otroligt viktigt och där har vi bestämt oss för att vara absolut ledande på marknaden. Öppenhet och full transparens är det viktigaste i ett samarbete, men tyvärr långt ifrån en självklarhet i byggbranschen. Hos oss ska du som kund hela tiden veta, och få levererat, exakt vad du betalar för. Det ska inte bli några överraskningar längs vägen, varken vad gäller kostnader eller tidsåtgång.

Vad är er vision med företaget?

– Att vara ledande på förtätning i Sverige. Idag arbetar vi främst med Göteborg med omnejd, men på sikt vill vi arbeta med bostadsutveckling i hela Sverige.