Fastighet

Har ni en fastighet som går att utveckla? Många hyresfastigheter har, liksom BRF:er, samma utmaning vad gäller större renoveringar och installationer för att öka trivsel och värde. Kan en påbyggnad av en våning vara lösningen som hjälper er att finansiera övriga behov? Eller går det kanske att bygga om hela fastigheten till ett bättre boende för fler? Kanske sitter ni på en större tomt som skulle kunna hysa fler bostäder?

Här följer exempel på projekt signerade Densify.

Hovås Bautastensväg

NYTT PROJEKT

Densify bygger en ny villa om ca 200 m2 till tidigare fastighetsägaren, samt ett nytt flerbostadshus med fem unika lägenheter i hög klass med garage under. Lägenheterna är fördelade på ca 630 m2. I projektet ingår projektering, bygglovshantering, rivning, markarbeten, samt byggnation.

Ursprungligen fanns en befintlig villa på en stor tomt. Ägarna ville utveckla fastigheten, men ändå bo kvar i området. Tillsammans med Densify arbetades en lösning fram som består av en styckning av tomten. På den mindre delen av tomten byggs en ny villa till ägarna och på den större delen byggs ett flerbostadshus.

Genom utvecklingen av fastigheten bidrar Densify till förtätning i området och därmed skapa ett hållbart samhälle där fler kan bo och leva. I det täta samarbetet med de tidigare fastighetsägarna krävs öppenhet och transparens vilket sker genom gott samarbete och kontinuerlig kommunikation kring projektets alla delar.

Densify levererar: En ny villa om ca 200 m2, samt fem unika lägenheter om sammanlagt ca 630 m2.

Samarbetspartners: Tidigare fastighetsägaren och Tannergård Invest AB, samt Fastighetsbyrån Göteborg Väster

Slutkund: Tidigare fastighetsägaren till villan. Lägenheterna i flerbostadshuset säljs efter färdigställande.

Projekttid: Projektering startade 2017. Rivningsarbeten startade juli 2020. Färdigställande sommar 2021.

Norrtullsgatan, Strömstad

Mitt i centrala Strömstad har Densify köpt en fastighet med tillhörande tomt om knappt 600 kvadratmeter. Den gamla fastighet som idag står på tomten är i dåligt skick, och Densify ska därför riva befintliga byggnader.

På tomten ska en helt ny fastighet om nästan 1000 kvadrat inhysa totalt 19 ägarlägenheter med garage i källarplanet.

Densify ser fram emot att nu får vara med och förtäta denna bohuslänska pärla!

Rådavägen, Mölndal

Våren 2015 inträffade det katastrofala: den gamla vackra byggnaden som även kallades Mölndal Herrgård totalförstördes vid en brand. Det enda som återstod var den gamla stengrunden.

Rent ekonomiskt skulle man rivit även den. Men för Densify var det viktigt att ta hänsyn till det kulturhistoriska arvet vid återuppbyggnaden av fastigheten så grunden restaurerades och byggnaden uppfördes i samma stil. Tid gick till att hitta fönster, lådknoppar m.m. i rätt stil för att sedan blandas med moderna vitvaror och helkaklade badrum.

Nu finns där fyra moderna lägenheter med panoramautsikt över den vackra Stensjön i ett fantastiskt hus!