Utveckling tomter

Har du en fastighet som Du vill utveckla och därmed öka värdet på? Bebyggd eller obebyggd, med rätt förutsättningar kan Densify tillsammans med er förädla tomten.

Här följer exempel på projekt signerade Densify.

Styrsö skäret

Nytt projekt

Densify projekterar nu 24 nya bostadsrätter vid Styrsö skäret. Lägenheterna är fördelade i fyra likadana huskroppar och ligger i anslutning till havet. Byggnaderna är snyggt designade och smart utformade av Liljewalls arkitekter.

Lägenheterna i bottenplan är smart planerade 3:or och lägenheterna på andra plan har liknande planlösning men är utrustade med ett loft. Lägenheterna funkar utmärkt för både fritidsboende och året runt boende. De genomtänkta planlösningarna med tre rum och kök på 53 kvadratmeter ger mycket bostad för pengarna.

Densify levererar: 24 lägenheter 

Samarbetspartners: Tannergård Invest AB, Patrik Brandt Invest AB

Mäklare: Fastighetsbyrån Göteborg Väster

Projekttid: Projektering startade 2019. Preliminärt färdigställande slutet av sommaren 2021.

Stensjöberg

Nytt projekt

Näst intill vårt fina hus på Rådavägen 5 projekteras nu ett nytt flerbostadshus, som tillsammans kommer att bilda en ny bostadsrättsförening. Flerbostadshuset kommer att ha ett garage i bottenplan och vara uppdelat i tre olika huskroppar.

Densify har tillsammans med Mölndals kommun upprättat en byggherredriven detaljplan, vilket innebär att vi tillsammans med planarkitekter från Radar arkitektur driver planen i samråd med kommunen. Densify är den tredje aktören i Möndals historia som fått chansen att genomföra en byggherredriven detaljplan. Just nu är arbetet med detaljplanen i full gång och planen är nu ute på samråd. 

Densify levererar: 18 lägenheter

Samarbetspartners: Tannergård Invest AB

Projekttid: Projektering startade 2019. Preliminärt färdigställande våren 2023.

Hovås Bautastensväg

Tillsammans med fastighetsägaren ökar vi värdet på fastigheten. Ägarna ville utveckla fastigheten, men ändå bo kvar i området. Från att det tidigare bara inrymt en villa på tomten bygger nu Densify en ny villa om ca 200 m2 till tidigare fastighetsägaren, samt ett nytt flerbostadshus med fem unika lägenheter i hög klass med garage under. Lägenheterna är fördelade på ca 630 m2. I projektet ingår projektering, bygglovshantering, rivning, markarbeten, samt byggnation.

Genom utvecklingen av fastigheten bidrar Densify till förtätning i området och därmed skapa ett hållbart samhälle där fler kan bo och leva. I det täta samarbetet med de tidigare fastighetsägarna krävs öppenhet och transparens vilket sker genom gott samarbete och kontinuerlig kommunikation kring projektets alla delar.

Densify levererar: En ny villa om ca 200 m2, samt fem unika lägenheter om sammanlagt ca 630 m2.

Samarbetspartners: Tidigare fastighetsägaren och Tannergård Invest AB

Mäklare: Fastighetsbyrån Göteborg Väster

Projekttid: Projektering startade 2019. Rivningsarbeten startade juli 2020. Färdigställande sommar 2021.

Norrtullsgatan, Strömstad

Mitt i centrala Strömstad har Densify köpt en fastighet med tillhörande tomt om knappt 600 kvadratmeter. De gamla byggnaderna som fanns på fastigheten är idag rivna.

På tomten ska ett helt nytt bostadshus om nästan 1000 kvadratmeter, inhysa totalt 19 hyreslägenheter med garage i källarplanet.

Densify ser fram emot att nu får vara med och förtäta denna Bohuslänska pärla!

Rådavägen, Mölndal

Våren 2015 inträffade det katastrofala: den gamla vackra byggnaden som även kallades Mölndal Herrgård totalförstördes vid en brand. Det enda som återstod var den gamla stengrunden.

Rent ekonomiskt skulle man rivit även den. Men för Densify var det viktigt att ta hänsyn till det kulturhistoriska arvet vid återuppbyggnaden av fastigheten så grunden restaurerades och byggnaden uppfördes i samma stil. Tid gick till att hitta fönster, lådknoppar m.m. i rätt stil för att sedan blandas med moderna vitvaror och helkaklade badrum.

Nu finns där fyra moderna lägenheter med panoramautsikt över den vackra Stensjön i ett fantastiskt hus!