Entreprenad

Har ni ett projekt och vill ha en partner som med stort engagemang är med och bidrar till den bästa lösningen och som dessutom gillar kommunikation? Eller vill ni bygga ett nytt, unikt boende eller förändra det ni har till nya nivåer?

Här ser ni exempel på lyckade byggprojekt signerade Densify.

Chalmers Studentbostäder

Bostadstillverkaren Space M2 AB fick i uppdrag av Chalmers Studentbostäder att bygga 100 lägenheter avsedda för internationella master studenter och gästforskare. Lägenheterna kommer helt klara från fabrik i volymer med en konstruktion i trä och är hela sex våningar högt!

Densify fick äran av Space m2 att ta hand om platsledning och montering av volymerna samt tillhörande arbeten. Vår platsledning ledde bygget på ett exemplariskt vis.

Lägenheterna är nu slutbesiktigade och inflyttningsklara.

Beväringsgatan, Göteborg

Densify utför byggnation och måleri i samband med ventilationsdragning i flerbostadshus på Beväringsgatan i Kviberg, Göteborg. Densifys uppdrag ingår i ISAB Ventilation Väst ABs projekt att förbättra ventilationen i de 458 lägenheterna fördelade på 15 våningar.

Densify arbetar för att öka värdet på fastigheten genom att förbättra luftmiljön för de boende. I projektet fokuserar Densify på öppen kommunikation för att de boende ska uppleva en smidig byggprocess, samtidigt som samtliga inblandade aktörer kan arbeta så effektivt som möjligt.

Densify levererar: Byggnation och måleri i 458 lägenheter
Samarbetspartners: ISAB Ventilation Väst AB
Slutkund: Bostads AB Poseidon
Projekttid: januari – december 2020