Entreprenad

ENTREPRENAD

Har ni ett projekt och vill ha en partner som med stort engagemang är med och bidrar till den bästa lösningen och som dessutom gillar kommunikation? Eller vill ni bygga ett nytt, unikt boende eller förändra det ni har till nya nivåer?

Här ser ni exempel på lyckade byggprojekt signerade Densify.

ingangsbild_chalmers
CHALMERS STUDENTBOSTÄDER

Bostadstillverkaren Space M2 AB fick i uppdrag av Chalmers Studentbostäder att bygga 100 lägenheter avsedda för internationella master studenter och gästforskare. Lägenheterna kommer helt klara från fabrik i volymer med en konstruktion i trä och är hela sex våningar högt!

Densify fick äran av Space m2 att ta hand om platsledning och montering av volymerna samt tillhörande arbeten. Vår platsledning ledde bygget på ett exemplariskt vis.

Lägenheterna är nu slutbesiktigade och inflyttningsklara.