Bostadsrättsföreningen sänkte sina värmekostnader med 27 procent

Vindsombyggnation på Södra Vägen 81 i Göteborg

BRF Södra vägen 81 hade tidigare en oisolerad vind som orsakade höga uppvärmningskostnader. På uppdrag av föreningen utvecklade Densify råvinden till två nya vindslägenheter, vilket resulterade i 174 kvm utökad boyta och stärkt ekonomi för föreningen. Råvindskonverteringen möjliggjorde även finansiering av åtgärder på huset som  tillsammans med det numera välisolerat taket har sänkt föreningens värmekostnader med 27 procent. 

Bakgrund

BRF Södra vägen 81:s fastighet ligger mitt i centrala Göteborg och byggdes år 1931. Fastigheten bestod ursprungligen av 24 lägenheter och en råvind med förrådsutrymme. Projektet pågick mellan mars 2020 – februari 2021.

 

Utmaning

Husets vind var inte isolerad, vilket i sin tur orsakade kallras. Föreningens medlemmar upplevde ständiga problem med uppvärmningen och kostnaderna var höga. Även husets ventilation var dålig, vilket orsakade luktspridning mellan lägenheterna. Med anledning av diverse problem beslutade BRF Södra vägen 81 att de skulle göra något åt sin råvind. 

Till en början försökte föreningen driva vindsprojektet själva, vilket visade sig vara en krånglig process som resulterade i avslag vid bygglovsansökan. Efter mycket arbete fick föreningen tillslut igenom bygglovet, men beslutade därefter att låta Densify ta över projektet. Föreningen ansåg att Densifys goda kunskaper och långa erfarenhet av råvindskonverteringar var avgörande i valet av bolag att gå vidare med.

 

Arbetsprocess

Densify inledde projektet med ett antal möten med styrelsen och vidare med föreningens medlemmar för att medvetandegöra dem om arbetsprocessen.  I och med att hissen drogs upp till vindsplanet uppdaterades maskineriet och hisskorgen med samarbetspartnern Vinga Hiss. Som ersättning för de vindsförråd som försvann till förmån för de nya lägenheterna iordningställde Densify yta i källaren med nya källarförråd. Dåvarande styrelseledamot Ulf berättar om processen:

– Det som fungerade så bra var att vi hade en ständig och kontinuerlig dialog. Vi i styrelsen hade jämt någon att ringa som var ansvarig.  […] Vid flytten av förråden till källaren gjordes ett fantastiskt bra arbete, för det visade sig vara svårare än man tänkt från början. Och det löstes på ett smidigt sätt. Sedan var det alltid ordning och reda i huset under byggnationen!

Resultat

Projektet resulterade i att föreningens råvind omvandlades till två vindslägenheter om 87 kvm vardera som såldes via Fastighetsbyrån. Fastighetens boyta utökades därmed från 1 825 kvm till 1 999  kvm. I källaren iordningställdes nya fräscha förråd till föreningens medlemmar och en ny hiss installerades som drogs upp till de nya vindslägenheterna.

– Vi är väldigt nöjda med slutresultatet. Det är två fina lägenheter som har byggts på vinden och vi har kunnat utnyttja ytor som tidigare inte utnyttjas på ett vettigt sätt. Vindskonverteringen har gjorts på ett bra sätt så att det passar in i vårt hus som är från år 1931.

Som en följd av råvindskonverteringen har BRF Södra vägen 81 stärkt sin ekonomi genom tillskottet av de nya medlemmarna. Likaså kunde föreningen finansiera åtgärder på huset tack vare intäkterna de fick från försäljningen av råvinden till Densify. I samband med byggnationen passade föreningen på att relina ventilationssystemet och byta takfläktar. Dessa åtgärder, tillsammans med det numera välisolerade taket, har resulterat i sänkta kostnader för uppvärmning. Mätningar som gjorts mellan 2016 och 2021 visar att BRF Södra vägen 81 i snitt har minskat sina värmekostnader per kvm med 27 procent.

– Sedan är en väldigt positiv effekt av projektet att priset på de andra 24 lägenheterna har stigit. Lägenheter som har sålts efter det att vindslägenheterna har färdigställts har sålts till ett betydligt högre pris än tidigare, avslutar Ulf.

Inredd vindslägenhet på Södra vägen 81 i Göteborg
De nya vindslägenheterna på Södra vägen 81
Vardagsrum i vindslägenhet på Södra vägen 81 i Göteborg

Dela